NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (16. MART 2020.)

– NAREDBA O PREKIDU RADA SVIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O RADU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O ORGANIZACIJI RADA; 

-NAREDBA O PREKIDU RADA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA;

-NAREDBA JAVNIM PREVOZNICIMA; 

-NAREDBA ZA ORGANIZACIJU BESPLATNE DOSTAVE HRANE I LEKOVA LICIMA STARIJIM OD 65 GODINA;

-PREPORUKA JAVNIM PREVOZNICIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (18. MART 2020.)

– NAREDBA O SKRAĆENJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA O ZATVARANJU DNEVNIH CENTARA I KLUBOVA ZA ODRASLE I STARIJE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA O DOSTAVLJANJU PODATAKA O SOCIJALNO UGROŽENIM STANOVNICIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA LOKALNIM I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA O EMITOVANJU AKTUELNIH UPUSTAVA O PONAŠANJU I MERAMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA O IZVEŠTAVANJU KRIZNOG ŠTABA O SITUACIJI NA TERENU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA JKP „HAMMEUM“ O NABAVCI DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA PO HITNOM POSTUPKU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

 NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 20. MART 2020.)

– NAREDBA JKP „HAMMEUM“ DA PO HITNOM POSTUPKU ORGANIZUJE PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA U GRADU PROKUPLJU

– NAREDBA CRVENOM KRSTU DA PO HITNOM POSTUPKU NABAVI DUŠEKE U CILJU OBEZBEĐENJA USLOVA ZA IZOLACIJU OSOBA ZARAŽENIH VIRUSOM KOVID 19

– NAREDBA O ZATVARANJU SVIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA OD 21.3.2020. SVE DO UKIDANJA VANREDNOG STANJA

– ZAKLJUČAK – USVOJEN ZAHTEV DOMA ZDRAVLJA PROKUPLJE O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ STALNIH BUDŽETSKIH REZERVI GRADA PROKUPLJA U SVRHU NABAVKE LIČNE ZAŠTITNE OPREME I DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA

– ZAKLJUČAK – USVOJEN ZAHTEV OPŠTE BOLNICE „DR ALEKSA SAVIĆ“ O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ STALNIH BUDŽETSKIH REZERVI GRADA PROKUPLJA U SVRHU NABAVKE POTREBNE ZAŠTITNE OPREME I SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

– ZAKLJUČAK – USVOJEN ZAHTEV ZU APOTEKA PROKUPLJE O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆIH BUDŽETSKIH REZERVI GRADA PROKUPLJA ZA NABAVKU PRIORITETNIH LEKOVA

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (21. MART 2020.)

-NAREDBA O OGRANIČENJU RADNOG VREMENA SA POTROŠAČIMA, ODREĐUJE SE MALOPRODAJNI OBJEKTI SZTR ČUTURA U KOJIMA ĆE SE VRŠITI PRODAJA ROBA GRAĐANIMA STARIJIM OD 65 GODINA;

-NAREDBA  O ORGANIZACIJI ŠTABA O VOLONTERSKOJ POMOĆI;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (23. MART 2020.)

– NAREDBA O OGRANIČENJU RADNOG VREMENA SA POTROŠAČIMA DO 15.00 SATI, OSIM U APOTEKAMA U KOJIMA RADNO VREME TRAJE DO 16.00 SATI;

-NAREDBA O ZABRANI RADA FRIZERSKIH I KOZMETIČKIH SALONA;

                                   NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (24. MART 2020.)

–PREPORUKA IZVRŠNOM ORGANU GRADA PROKUPLJA ZA DONOŠENJE AKTA ZA OBUSTAVU NAPLATA USLUGA PREDŠKOLSKE USTANOVE „NEVEN“ ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA;

Veličina slova: