Naredbe i preporuke Kriznog štaba za praćenje stanja i preduzimanje mera na teritoriji grada Prokuplja

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (16. MART 2020.)

– NAREDBA O PREKIDU RADA SVIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O RADU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O ORGANIZACIJI RADA; 

-NAREDBA O PREKIDU RADA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA;

-NAREDBA JAVNIM PREVOZNICIMA; 

-NAREDBA ZA ORGANIZACIJU BESPLATNE DOSTAVE HRANE I LEKOVA LICIMA STARIJIM OD 65 GODINA;

-PREPORUKA JAVNIM PREVOZNICIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (18. MART 2020.)

– NAREDBA O SKRAĆENJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA O ZATVARANJU DNEVNIH CENTARA I KLUBOVA ZA ODRASLE I STARIJE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA O DOSTAVLJANJU PODATAKA O SOCIJALNO UGROŽENIM STANOVNICIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA LOKALNIM I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA O EMITOVANJU AKTUELNIH UPUTSTAVA O PONAŠANJU I MERAMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA O IZVEŠTAVANJU KRIZNOG ŠTABA O SITUACIJI NA TERENU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

– NAREDBA JKP „HAMMEUM“ O NABAVCI DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA PO HITNOM POSTUPKU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

 NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 20. MART 2020.)

– NAREDBA JKP „HAMMEUM“ DA PO HITNOM POSTUPKU ORGANIZUJE PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA U GRADU PROKUPLJU

– NAREDBA CRVENOM KRSTU DA PO HITNOM POSTUPKU NABAVI DUŠEKE U CILJU OBEZBEĐENJA USLOVA ZA IZOLACIJU OSOBA ZARAŽENIH VIRUSOM KOVID 19

– NAREDBA O ZATVARANJU SVIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA OD 21.3.2020. SVE DO UKIDANJA VANREDNOG STANJA

– ZAKLJUČAK – USVOJEN ZAHTEV DOMA ZDRAVLJA PROKUPLJE O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ STALNIH BUDŽETSKIH REZERVI GRADA PROKUPLJA U SVRHU NABAVKE LIČNE ZAŠTITNE OPREME I DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA

– ZAKLJUČAK – USVOJEN ZAHTEV OPŠTE BOLNICE „DR ALEKSA SAVIĆ“ O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ STALNIH BUDŽETSKIH REZERVI GRADA PROKUPLJA U SVRHU NABAVKE POTREBNE ZAŠTITNE OPREME I SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

– ZAKLJUČAK – USVOJEN ZAHTEV ZU APOTEKA PROKUPLJE O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆIH BUDŽETSKIH REZERVI GRADA PROKUPLJA ZA NABAVKU PRIORITETNIH LEKOVA

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (21. MART 2020.)

-NAREDBA O OGRANIČENJU RADNOG VREMENA SA POTROŠAČIMA, ODREĐUJE SE MALOPRODAJNI OBJEKTI SZTR ČUTURA U KOJIMA ĆE SE VRŠITI PRODAJA ROBA GRAĐANIMA STARIJIM OD 65 GODINA;

-NAREDBA  O ORGANIZACIJI ŠTABA O VOLONTERSKOJ POMOĆI;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (23. MART 2020.)

– NAREDBA O OGRANIČENJU RADNOG VREMENA SA POTROŠAČIMA DO 15.00 SATI, OSIM U APOTEKAMA U KOJIMA RADNO VREME TRAJE DO 16.00 SATI;

-NAREDBA O ZABRANI RADA FRIZERSKIH I KOZMETIČKIH SALONA;

                                   NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (24. MART 2020.)

–PREPORUKA IZVRŠNOM ORGANU GRADA PROKUPLJA ZA DONOŠENJE AKTA ZA OBUSTAVU NAPLATA USLUGA PREDŠKOLSKE USTANOVE „NEVEN“ ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (31. MART 2020.)

-NAREDBA ZA ČLANOVE KRIZNOG ŠTABA, ZDRAVSTVENIM RADNICIMA, ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRAVNIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (3. april 2020.)

-NAREDBA JKP „HAMMEUM“ ZA DEZINFEKCIJU PROSTORA OKO DOMA STARIH;

-NAREDBA O OGRANIČENJU RADNOG VREMENA SA POTROŠAČIMA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (4. april 2020.)

-ZAKLJUČAK KRIZNOG ŠTABA O ODBRAVANJU NABAVKE ZA OPŠTU BOLNICU „DR ALEKSA SAVIĆ“:

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (6.APRIL 2020.)

-ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA OBEZBEĐIVANJE DODATNIH KAPACITETA ZA SMEŠTAJ ZARAŽENIH OSOBA SA LAKŠOM KLINIČKOM SLIKOM;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (7.APRIL 2020.)

-NAREDBA O UKIDANJU MOGUĆNOSTI  KUĆNE IZOLACIJE LICA KOD KOJIH JE UTVRĐENA INFEKCIJA KOVIDOM 19;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (8. APRIL 2020.)

-NAREDBA O DEZINFEKCIJI JP „POŠTE SRBIJE;

SAOPŠTENJE ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (10. APRIL 2020.)

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (14. APRIL 2020.)

-ODLUKA U CILJU EFIKASNE ZAŠTITE ZAPOSLENIH;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (15. APRIL 2020.)

-NAREDBA O OGRANIČENJU RADNOG VREMENA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA SA POTROŠAČIMA U PERIODU OD 15. DO 21.04.2020. 

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (16. APRIL 2020.)

-ZAKLJUČAK O RADNOM VREMENU ZDRAVSTVENE USTANOVE APOTEKE PROKUPLJE U VREME VANREDNOG STANJA;

-RADNO VREME APOTEKE

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (21. APRIL 2020.)

-NAREDBA O RADNOM VREMENU ZA MALOPRODAJNE OBJEKTE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (26. APRIL 2020.)

-Odluka o radu frizerskih i kozmetičkih salona na području grada Prokuplja:

.-Odluka o radu fitnes klubova i teretana;

-Zaključak o radu privrednih subjekata;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (27. APRIL 2020.)

-ODLUKA O RADU PRIREĐIVAČA POSEBNIH I KLASIČNIH IGARA  NA SREĆU ;

-ODLUKA O RADU MALOPRADAJNIH OBJEKATA U PERIODU OD 27. APRILA DO 5. MAJA 2020. GODINE;

-NAREDBA O OBEZBEĐIVANJU PIJAĆE  VODE U SELU BERILJE;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (28. APRIL 2020.)

-NAREDBA ZA NABAVKU I DOSTAVLJANJE PAKETA HRANE ZA SOCIJALNO UGROŽENO STANOVNIŠTVO SA TERITORIJE GRADA PROKUPLJA;

-NAREDBA O DEZINFEKCIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA, STAMBENIH OBJEKATA I JAVNIH POVRŠINA; 

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (30. APRIL 2020.)

-ODLUKA O PREINAČENJU ODLUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆNJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA BR.217-3/2020-01-1 od 27.04.2020. – RADNO VREME MALOPRODAJNIH OBJEKATA:

-ODLUKA O PREINAČENJU ODLUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆNJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA BR.217-3/2020-01-1 od 27.04.2020. – HAMEUM;

-ZAKLJUČAK O RADNOM VREMENU APOTEKE PROKUPLJE;  

-RADNO VREME;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (3. MAJ 2020.)

-ODLUKA O RADU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U OBLASTI TRGOVINE NA MALO, KOJA OBUHVATA PRODAJU HRANE I PIĆA:

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (5. MAJ 2020.)

-NAREDBA O DEZINFEKCIJI PREDŠKOLSKE USTANOVE „NEVEN“;

– NAREDBA GRADSKOJ UPRAVI GRADA PROKUPLJA O OBEZBEĐIVANJU VOZILA I VOZAČA ZA PREVOZ LICA SA TERITORIJE GRADA PROKUPLJA KOJI ŽELE DA DONIRAJU KRVNU PLAZMU DO INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE:

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (6. MAJ 2020.)

– PREPORUKE ZA ORGANIZACIJU RADA I RAD UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, KLADIONICA, KOCKARNICA I AUTOMAT KLUBOVA:

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (7. MAJ 2020.)

-ODLUKA KOJOM SE STAVLJA VAN SNAGE ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA VOLONTERSKE POMOĆI 65+

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (8. MAJ 2020.)

-ODLUKA KOJOM SE VAN SNAGE STAVLJA ODLUKA KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA BR. 217-3/2020-01-1 od 16.03.2020.

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (11. MAJ 2020.)

-ODLUKA O RASPODELI ZAŠTITNIH SREDATVA ŠKOLSKIM I PREDŠKOLSKOJ USTANOVI NA PODRUČJU GRADA;

-ODLUKA O NASTAVKU TRENAŽNOG PROCESA U SVIM SPORTSKIM OBJEKTIMA VRHUNSKIH SPORTISTA I OSTALIH SPORTISTA U SISTEMU SPRTA U GRADU PROKUPU;

-PREPORUKA O NASTAVKU TRNAŽNOG PROCESA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (11. MAJ 2020.)

-NAREDBA ZA JKP „HAMEUM“ ZA ORGANIZOVANJE PRUŽANJA PIJAČNIH USLUGA U GRADU PROKUPLJU;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (19.05.2020.)

– ODLUKA O ZABRANI ORGANIZOVANJA I ODRŽAVANJA TRADICIONALNOG PROLEĆNOG VAŠARA U GRADU PROKUPLJU 22.05.2020.

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (1.07.2020.)

-NAREDBA KRIZNOG ŠTABA O OBAVEZNOM NOŠENJU ZAŠTITNIH MASKI U ZATVORENOM PROSTORU;

-ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA PODRUČJU GRADA PROKUPLJA (08.07.2020.)

-NAREDBA O ZABRANI OKUPLJANJA, OGRANIČENJU RADA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, KLADIONICA I TERETANA, I ZABRANI RADA JAVNIH BAZENA NA PODRUČJU GRADA PROKUPLJA; 

-ODLUKA O PREINAČENJU NAREDBE KRIZNOG ŠTABA br.217-232/2020-01-1 OD 08.07.2020.godine U KOJOJ SE OGRANIČAVA RAD UGOSTITELJSKIH OBJEKATA; 

-NAREDBA  ZA DEZINFEKCIJU JAVNIH POVRŠINA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 28. AVGUST 2020.)

– ZAKLJUČAK ŠTABA  ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-ODLUKA O UKIDANJU VANREDNOG STANJA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 16. OKTOBAR 2020.)

-N A R E D B A U CILJU PREVENCIJE I SPREČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE VIRUSOM KOVID 19 NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 20. OKTOBAR 2020.)

ZAKLJUČAK KOJIM SE PREDLAŽE GRADONAČELNIKU DA PROGLASI VANREDNU SITUACIJU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA;

-3AKLJUČAK O OGRANIČAVANJU RADNOG VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U VREMENU OD 06.00 DO 21.00 SAT;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 6. NOVEMBAR 2020.)

-ZAKLJUČAK O ORGANIZOVANOM OKUPLJANJU NA OTVORENIM I ZATVORENIM PROSTORIMA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 16. NOVEMBAR 2020.)

– ZAKLJUČAK O OGRANIČENJU RADA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, KAFIĆA, NOĆNIH KLUBOVA, RESTORANA, TRŽNIH CENTARA I PRODAVNICA DO 21.00 SAT;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 18. NOVEMBAR 2020.)

-PREPORUKA ZA RAD OD KUĆE;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 23. NOVEMBAR 2020.)

-ZAKLJUČAK O OGRANIČENJU  RADNOG  VREMENA OD 05 DO18 SATI;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 27. NOVEMBAR 2020.)

-ZAKLJUČAK O NALAGANJU ZA ORGANIZACIJU NASTAVE NA PODRUČJU GRADA PROKUPLJA;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ( 4. DECEMBAR 2020.)

-ZAKLJUČAK O OGRANIČAVANJU  RADNOG VREMENA  PRUŽANJA USLUGA; 

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

( 16. DECEMBAR 2020.)

–ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA OD 4.12. 2020. GODINE (PRODUŽETAK  MERA  O OGRANIČENOM RADU PRUŽANJA USLUGA);

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

( 21. DECEMBAR 2020.)

-ZAKLJUČAK O PRODUŽENJU RADNOG VREMENA  DO 20:00 SATI;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

( 25. DECEMBAR 2020.)

-Zaključak o produženju radnog vremena tržnih centara, uslužnih delatnosti, kafića i restorana i vikendom do 20:00 časova;

NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE STANJA I PREDUZIMANJE MERA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

( 21. JANUAR 2020.)

-Zaključak o određivanju lokacija punkta za masovnu imunizaciju stanovnika Grada Prokuplja protiv virusa COVID-19 u zgradi Doma kulture „Radivoj Uvalić – Bata“ u ulici Koste Vojinovića br.1 u Prokuplju;

Veličina slova: