Општинска изборна комисија


ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

УВИД И УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРЕ 2016.

УВИД И УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2016. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ОБАВЕШТАВА  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ГРАЂАНЕ ДА БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ИЗБОРНИХ РАДЊИ МОГУ ДА ДОБИЈУ У ЗГРАДИ ОПТИНЕ ПРОКУПЉЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 35, ИЛИ НА ТЕЛЕФОН: 027/324-040, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8 ДО 15 САТИ.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОБАВЕШТАВА И ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ГРАЂАНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ДА ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ  ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА 2016. ГОДИНЕ , МОГУ НАЋИ НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ  www.prokuplje.org.rs , ОДЕЉАК ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА.

 

ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – ОБРАЗАЦ СО-1

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ -ОБРАЗАЦ СО-2

САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ -ОБРАЗАЦ СО-3

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – ОБРЗАЦ СО-4

ТАБЕЛА ЗА СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – ОБРАЗАЦ СО-5

ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ – ОБРАЗАЦ СО-6

ТАБЕЛА ЗА СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ (ДОСТАВИТИ ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ – (НаЦД -у ИЛИ ДВД -иу)