Opštinska izborna komisija


IZBORNE LISTE 

UVID I UPIS U BIRAČKI SPISAK ZA REPUBLIČKE IZBORE 2016.

UVID I UPIS U BIRAČKI SPISAK ZA LOKALNE IZBORE 2016. 

 

OBAVEŠTENJE

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE PROKUPLJE OBAVEŠTAVA  ZAINTERESOVANE GRAĐANE DA BLIŽE INFORMACIJE U VEZI IZBORNIH RADNJI MOGU DA DOBIJU U ZGRADI OPTINE PROKUPLJE U KANCELARIJI BROJ 35, ILI NA TELEFON: 027/324-040, SVAKOG RADNOG DANA OD 8 DO 15 SATI.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA OBAVEŠTAVA I ZAINTERESOVANE GRAĐANE I POLITIČKE PARTIJE DA OBRASCE KOJI SU POTREBNI  ZA PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA LOKALNIM IZBORIMA 2016. GODINE , MOGU NAĆI NA ZVANIČNOM SAJTU OPŠTINE PROKUPLJE  www.prokuplje.org.rs , ODELJAK OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA.

 

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLJE – OBRAZAC SO-1

OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE IZBORNE LISTE -OBRAZAC SO-2

SAGLASNOST NOSIOCA IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLJE -OBRAZAC SO-3

IZJAVA O PRIHVATANJU KANDIDATURE ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLJE – OBRZAC SO-4

TABELA ZA SPISAK BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLJE – OBRAZAC SO-5

IZJAVA BIRAČA DA PODRŽAVA IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLJE – OBRAZAC SO-6

TABELA ZA SPISAK BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLJE (DOSTAVITI OPŠTINSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI U ELEKTRONSKOJ FORMI – (NaCD -u ILI DVD -iu)