Fond za talente


FOND ZA NAGRAĐIVANJE  TALENTA OPŠTINE PROKUPLJE

Fond za nagrađivanje talenata opštine Prokuplje postoji od 2002. godine.

Za nagradu mogu da konkurišu učenici i studenti koji postižu izuzetne rezultate iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, i to:

  1. Učenici  osnovnih i srednjih škola, studenti fakulteta i viših škola za izuzetan uspeh i osvojene nagrade (prva, druga i treća) na republičkim takmičenjima, odnosno za osvojene nagrade fakulteta i univerziteta;
  2. Učenici i studenti za istaknute radove koji su saopšteni ili objavljeni, odnosno za značajna umetnička ostvarenja;
  3. Učenici i studenti, kao istaknuti sportisti, koji na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvoje prvo, drugo ili treće mesto;
  4. Studenti viših škola i fakulteta sa najmanjom prosečnom ocenom 9,00 kada se raspiše konkurs za izbor najboljih studenata opštine Prokuplje u novembru mesecu.

Osnovni dokument kojim se Fond rukovodi u svom radu je Pravilnik o uslovima i kriterijumima za nagrađivanje talenata opštine Prokuplje.

Organi Fonda su Upravni i Nadzorni odbor.

Članovi Upravnog odbora odlučuju o raspodeli sredstava. Čine ga sedam članova, a predsednik Odbora je  Nebojša Čolović.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Kandidati mogu da konkurišu pojedinačno ili da ih predloži obrazovna ustanova, sportska organizacija ili umetnička udruženja nakon postizanja određenih rezultata. Svi kandidati moraju da imaju prebivalište na teritoriji opštine Prokuplje. Prijave se pišu na običnom papiru, uz obrazloženje, telefon i adresu kandidata. Prijave se upućuju Upravnom odboru Fonda za talente i predaju se u info centar Opštine Prokuplje.

Telefon:324-550, lokal 139

Kontakt osoba: Leja Mitrović