Odeljenje za poljoprivredu


Kontakt telefon : 027/324 -040, lok. 121 i 138;

Obavlja upravne poslove iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede (donošenje rešenja o pretvaranju poljoprivrednog zemljišta u građevinsko; donošenje rešenja o priključivanju građana na seoski vodovod; izdavanje vodoprivrednih uslova, saglasnosti i vodoprivrednih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju seoskih vodovoda; donošenje rešenja o određivanju muških priplodnih grla za kontrolisano prirodno parenje-licenciranje) i poslove izdavanja raznih vidova potvrda i uverenja iz ovih oblasti.

Obavlja poslove vezane za organizaciju i funkcionisanje službe za protivgradnu zaštitu. Prati rad zadruga, poljoprivrednih preduzeća i gazdinstava, investicije i korišćenje podsticajnih sredstava za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Obavlja poslove vođenja postupka promene namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Obavlja poslove izrade godišnjeg programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja; godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i sprovođenja istog; sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; izrade opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda; izveštava o poljoprivrednoj proizvodnji (setva, žetva i jesenji radovi), informisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o aktuelnostima vezanih za poljoprivredu, utvrđivanju vodoprivrednih uslova na teritoriji opštine, izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola za objekte i radove u skladu za zakonskim ovlašćenjima opštine.

Obavlja poslove prikupljanja podataka o agrometeorološkim uslovima sa terena, obrađuje ih, formuliše agrotehničke mere i povratno ih prosleđuje poljoprivrednim proizvođačima.

Obavlja prijem zahteva građana i obrađivanje predmeta u vezi utvrđivanja šteta od elementarnih nepogoda, koordinira rad sa drugim organima i službama i izvršava operativne radnje, procene štete, operativno pokriva i prati poslove iz oblasti poljoprivrede (voćarstvo, stočarstvo, ratarstvo itd.) vrši izradu izveštaja, informacija i analiza za potrebe Skupštine opštine, Opštinskog veća i drugih organa iz navedenih oblasti.

Obavlja poslove iz oblasti narodne odbrane ( izrada plana odbrane organa opštine, organizacija sprovođenja mera pripravnosti, mobilizacije, uvođenja radne i materijalne obaveze, funkcionisanje subjekata značajnih za odbranu čiji je osnivač opština i drugi poslovi iz ove oblasti).

Vrši edukaciju poljoprivrednih proizvođača i prati sve promene i trendove koji se dešavaju u svim granama poljoprivrede (voćarstvo, stočarstvo, ratarstvo i td.).

Obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno tehničke poslove za organe lokalne samouprave za oblasti iz nadležnosti ovog odeljenja.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ove oblasti po nalogu načenika Opštinske uprave.

 

Rukovodilac

Odeljenja za poljoprivredu

Srđan Stamenković

Veličina slova: