Narodni muzej Toplice


Narodni muzej Toplice osnovan je 1948. godine. Počinje sa radom u adaptiranom prostoru zgrade na Hisaru (zadužbini lekara Alekse Savića).
Preseljen je 1962. godine u zgradu bivše gradske pošte (projektovao arhitekta Branko Tanazović 1912.). Zgrada je spomenik kulture pod zaštitom države. Muzej ima regionalni status i kompleksnog je tipa. Poseduje Arheološku zbirku, postavku Toplički ustanak 1917. god., Postavku NOB-a, adaptiranu Gradsku sobu i Etnološku zbirku.

U Galeriji Muzeja i Galeriji „Boža Ilić“ redovno se smenjuju izložbe poznatih likovnih stvaralaca.
Muzej je organizator likovne kolonije „Memorijal Boža Ilić“ a SO Prokuplje dodeljuje prestižnu nagradu za slikarstvo u znak sećanja na velikog srpskog slikara.

Arheološka nalazišta

Postavka rađena 1989.godine imala je za cilj da predstavi bar deo arheološkog blaga sa područja opštine Prokuplje, slikom i

predmetima. Predstavljeno je stotinak evidentiranih arheoloških nalazišta, od praistorije do srednjeg veka.
Arheološko nalazište u Pločniku iz vremena neolita /6.milenijum p.n.e./ svakako zauzima najznačajnije mesto na arheološkoj karti Toplice, budući da je to mesto početaka primarne metalurgije bakra na Balkanu, o čemu svedoči 47 bakarnih artefakata otkrivenih na terenu.
Veliku broj nalazipgga iz vremena rimske dominacije svedoči o značaju Toplice kao komunikacije, budući da je ovuda prolazio značajan put od Niša ka Lješu na jadranskoj obali, i budući da je ovaj kraj obilovao rudnim bogatstvima i bio pogodan za proizvodnju hrane. Najznačajnija graditeljska aktivnost, bila je izgleda u 4. veku, u vreme vladavine Konstantina, a zatim u vreme Justinijana, kad je obnovljen veliki broj rimskih utvrđenja.
Iz srednjeg veka očuvana su utvrđenja i crkvišta, najznačajnije svakako Jug Bogdanovo utvrđenje u samom Prokuplju, iz 14. veka a rađeno na temeljima starijeg utvrđenja, i crkva sv.Prokopija, u podnožju utvrđenja, temeljima iz 10.veka, više puta rušena i obnavljana.

POSTAVKA TOPLIČKI USTANAK 1917.


Prva postavka urađena je 1977.god. Postavka obuhvata fotografije, dokumenta i mali broj predmeta iz tog perioda.
Nova postavka urađena je 1994.god. na principima savremene muzeologije. Prateći tok događaja pored fotografija i dokumenata u postavci su 42 predmeta.
Povodom obeležavanja 85.godišnjice ustanka u selu Grguru marta 2002. godine urađena je spomen soba Toplički ustanak 1917. godine.

POSTAVKA NOB-A

Prva postavka u Muzeju je postavka fotografija, dokumenata i naoružanja iz NOB-a, urađena je u zgradi Muzeja na Hisaru 1950. godine.
Premeštanjem Muzeja u današnji prostor urađena je 1962. godine nova postavka Radnički pokret i NOB koja sa delimičnim izmenama postoji i danas. Postavka je sastavljena od fotografija, dokumenata i 125 predmeta iz perioda Drugog svetskog rata.

ETNOLOGIJAmuzej-3

Osnivanjem Narodnog muzeja Toplice započinje se sa prikupljanjem etnološkog materijala, koji se formiranjem etnološkog odeljenja, 1986.godine, sistematski obrađuje i putem  tematskih izložbi prezentuje javnosti.
Zbirka trenutno broji oko 600 trodimenzionalnih predmeta, grupisanih u tematske celine (nošnja i nakit, tekstilno, metalno i drveno pokućstvo, grnčarija, zanati i mnoštvo foto-materijala. Posebnu celinu čini zbirka „Staro Prokuplje“, koja je delom izložena u stalnoj postavci „Gradska soba“. Nošnja, pokućstvo, makete, fotografije, izložene u holu zgrade, samo su nagoveštaj etnološkog blaga Toplice.

GALERIJA NARODNOG MUZEJA TOPLICE

muzej-4 Uz pomoć Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša 1978. godine izvršena je adaptacija zgrade i dogradnja nove savremene galerije u kojoj se organizuju brojne izložbe, manifestacije,
tribine, koncerti. U umetničkom fondu muzeja ima 267 umetničkih dela sa različitim tematskim sadržajem slika, crteža, grafika, vajarskih dela.

GALERIJA „BOŽA ILIĆ“

Novi izložbeni prostor – galerija adaptiran je 1996. godine i u njemu se priređuju izložbe najpoznatijih likovnih stvaralaca. Od 1998. godine počinje sa radom likovna kolonija „Memorijal Boža Ilić“. Ustanovljena je i prestižna nagrada za najbolje likovno ostvarenje. Svake godine fond slika Narodnog muzeja bogatiji je zahvaljujući radu kolonije i nagradi „Memorijal Boža Ilić“.

 

Veličina slova: