Културно образовни центар Топлица


Културно образовни центар “Топлица” у Прокупљу основан је 1960. године од стране Скупштине општине Прокупље и једна је од најстаријих културно-образовних установа на нивоу целе Србије.

Као установа у области неформалног образовања одраслих , а по Уговору потписаном са Центром за образовање „Браћа Стаменковић доо“ бави се провером знања за занимања из различитих области струка – грађевинске, машинске, електротехничке, дрвопрерађивачке, ауто, трговачке, пољопривредне, прехрамбене, угоститељске итд.

 Временом се све више указује потреба у друштву за преквалификацијом и доквалификцијом. Културно образовни центар као установа са дугогодишњим искуством и јасном визијом, свој рад базира на праћењу савремених иновација и њиховом имплементирању у областима неформалног образовања и стручног оспособљавања. Након завршетка практичне и теоретске наставе и онлајн полагања, издаје се Диплома  о стручној оспособљености за рад на одређеним пословима која је међународно призната.

Културно образовни центар има пословну сарадњу од 2002. године са Високом пословном школом струковних студија из Крушевца за следећа занимања: струковни економиста, струковни економиста у области туризма и угоститељства, струковни пословни информатичар и струковни менаџер. Пословна сарадња се базира на научно-стручној и културно-образовној проблематици са континуираним радом на њеном унапређивању.

Установа је 2015. године проширила своју делатност у области културе одређеним програмским активностима за децу и одрасле попут ликовних и литерарних радионица, као и рекреативним активностима – школе диско денса и класичног балета.

Сви заинтересовани се могу информисати путем телефона 027/321-113, посетити наш сајт www.koctoplica.rs , путем друштвене мреже facebook или доласком у просторије Културно образовни центар ул. Кнез Михајлова 55.

е-mail  Културно образовног центра “Топлица” је: koctoplicapk@gmail.com