Kulturno obrazovni centar Toplica


Kulturno obrazovni centar “Toplica” u Prokuplju osnovan je 1960. godine od strane Skupštine opštine Prokuplje i jedna je od najstarijih kulturno-obrazovnih ustanova na nivou cele Srbije.

Kao ustanova u oblasti neformalnog obrazovanja odraslih , a po Ugovoru potpisanom sa Centrom za obrazovanje „Braća Stamenković doo“ bavi se proverom znanja za zanimanja iz različitih oblasti struka – građevinske, mašinske, elektrotehničke, drvoprerađivačke, auto, trgovačke, poljoprivredne, prehrambene, ugostiteljske itd.

 Vremenom se sve više ukazuje potreba u društvu za prekvalifikacijom i dokvalifikcijom. Kulturno obrazovni centar kao ustanova sa dugogodišnjim iskustvom i jasnom vizijom, svoj rad bazira na praćenju savremenih inovacija i njihovom implementiranju u oblastima neformalnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Nakon završetka praktične i teoretske nastave i onlajn polaganja, izdaje se Diploma  o stručnoj osposobljenosti za rad na određenim poslovima koja je međunarodno priznata.

Kulturno obrazovni centar ima poslovnu saradnju od 2002. godine sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija iz Kruševca za sledeća zanimanja: strukovni ekonomista, strukovni ekonomista u oblasti turizma i ugostiteljstva, strukovni poslovni informatičar i strukovni menadžer. Poslovna saradnja se bazira na naučno-stručnoj i kulturno-obrazovnoj problematici sa kontinuiranim radom na njenom unapređivanju.

Ustanova je 2015. godine proširila svoju delatnost u oblasti kulture određenim programskim aktivnostima za decu i odrasle poput likovnih i literarnih radionica, kao i rekreativnim aktivnostima – škole disko densa i klasičnog baleta.

Svi zainteresovani se mogu informisati putem telefona 027/321-113, posetiti naš sajt www.koctoplica.rs , putem društvene mreže facebook ili dolaskom u prostorije Kulturno obrazovni centar ul. Knez Mihajlova 55.

e-mail  Kulturno obrazovnog centra “Toplica” je: koctoplicapk@gmail.com