Kulturno obrazovni centar


Kulturno obrazovni centar “Toplica”

Kulturno obrazovni centar “Toplica” u Prokuplju osnovan je 1960. godine od strane Skupštine opštine Prokuplje i jedna je od najstarijih kulturno-obrazovnih ustanova na nivou cele Srbije.

Kao ustanova u oblasti neformalnog obrazovanja odraslih bavi se stručnim osposobljavanjem za razna zanimanjazanimanja ličnih usluga, uslugaservisiranjakurseva stranih jezika i računara.

Kulturno obrazovni centar kao ustanova sa dugogodišnjim iskustvomsvoj rad bazira na praćenju savremenih inovacija u oblastima neformalnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Vremenom se sve više ukazuje potreba u društvu za prekvalifikacijom i dokvalifikcijom, zato će ustanova pratiti i prilagođavati svoje programe za sve one koji budu želeli promenu svog zanimanja i sticanje novih kvalifikacija. Nakon završetka obuke i polaganja ispita izdaje se Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za rad na određenim poslovima, kao i za stečeni nivo znanja stranog jezika i rada na računaru u određenim programima.

Sertifikati koje izdaje Kulturno obrazovni centar su međunarodno priznati.

Kulturno obrazovni centar ima poslovnu saradnju od 2002. godine sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija iz Kruševca za zvanja strukovni menadžer i strukovni ekonomista, a od 2014. godine i sa Visokom školom strukovnih studija iz Beograda za Ekonomiju i upravu, kao i Srednjom poslovnom menadžerskom školom iz Kruševca sa mogućnošću prekvalifikacije, dokvalifikacije i vanrednog školovanja za smerove: Ekonomski tehničar, Finansijski tehničar i Carinski tehničar.

Ustanova je cene školarina prilagodila životnom standardu i omogućila plaćanje u više mesečnih rata.

Pored programa za obrazovanje odraslih  ustanova ima raznovrstan program za decu i omladinu – školu: engleskog jezika, mladih recitatora, crtanja i slikanja, glume, manekena i baleta.

Svi zainteresovani se mogu informisati putem telefona 027/321-113, posetiti naš sajt www.koctoplica.com, putem društvene mreže facebook ili dolaskom u prostorije Kulturno obrazovni centar ul. Knez Mihajlova 55.

e-mail  Kulturno obrazovnog centra “Toplica” je: koctoplicapk@gmail.com