Program ,,ROMAKTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou (u daljem tekstu: Program), koji sprovodi Savet Evrope i Evropska unija, predviđa da u 11 odabranih pilot opština/gradova budu obrazovani tzv. Institucionalne radne grupe ROMAKTED programa, u cilju unapređenja komunikacije i koordinacije aktivnosti, te poboljšanja delotvornosti rada službi koje se na lokalnom nivou bave problemima Roma i Romkinja. Ovaj cilj je u skladu i sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i lokalnim akcionim planovima za unapređenje položaja Roma i Romkinja usvojenim u velikom broju opština i gradova. Potpisnici protokola o saradnji u implementaciji ROMAKTED programa u Srbiji su potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i predsedavajuća Koordinacionog tela za implementaciju i praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za perod 2016-2025. godine (prof. dr Zorana Z. Mihajlović), Šef misije Saveta Evrope u Beogradu (Tim Kartrajt), i Aleksandar Simonović  predsednik opštine Prokuplje.

    Time je Opština Prokuplje, pored deset drugih opština/gradova, pristupila realizaciji  ROMAKTED programa koji će se sprovoditi u periodu od 2018. do kraja 2021. godine. Program ima jedinstveni cilj osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou kroz realizaciju prioritetnih projekata.

Veličina slova: