Програм ,,РОМАКТЕД – Промовисање доброг управљања и оснаживања ромске заједнице на локалном нивоу (у даљем тексту: Програм), који спроводи Савет Европе и Европска унија, предвиђа да у 11 одабраних пилот општина/градова буду образовани тзв. Институционалне радне групе РОМАКТЕД програма, у циљу унапређења комуникације и координације активности, те побољшања делотворности рада служби које се на локалном нивоу баве проблемима Рома и Ромкиња. Овај циљ је у складу и са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и локалним акционим плановима за унапређење положаја Рома и Ромкиња усвојеним у великом броју општина и градова. Потписници протокола о сарадњи у имплементацији РОМАКТЕД програма у Србији су потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и председавајућа Координационог тела за имплементацију и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији за перод 2016-2025. године (проф. др Зорана З. Михајловић), Шеф мисије Савета Европе у Београду (Тим Картрајт), и Александар Симоновић  председник општине Прокупље.

    Тиме је Општина Прокупље, поред десет других општина/градова, приступила реализацији  РОМАКТЕД програма који ће се спроводити у периоду од 2018. до краја 2021. године. Програм има јединствени циљ оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу кроз реализацију приоритетних пројеката.

Величина слова: