Апел за рационално коришћење воде у сеоским срединама