Спроведена и пета акција превентивних прегледа
2. фебруара 2018.
Циљ је Српска лига
2. фебруара 2018.
Прикажи све

На „Бресници“ уграђен нови мерач протока воде

 

Из Јавног комуналног предузећа „Хамеум“ саопштавају да је на филтер станици „Бресница“ извршена уградња новог ултразвучног мерача протока воде, којим је замењен дотрајали уређај, уграђен пре више од 30 година када је и изграђена ова филтер станица.

Средства за набавку новог савременог апарата за мерење протока воде обезбедила је Општина Прокупље, а његовом уградњом биће омогућено континуирано мерење испоручене количине воде од филтер станице ка потрошачима који се напајају пијаћом водом са магистралног цевовода „Бресница-Прокупље“.

Подаци који се добијају мерењем протока воде служиће за утврђивање биланса између количине произведене количине воде и оне која се испоручује потрошачима, евидентиране преко њихових мерних уређаја.

 

 

Величина слова: