Нова црпна пумпа и уредно водоснабдевање у селима Бацу, Калудри, Плочнику и Тулару