Одржан стручни скуп у Топличкој академији струковних студија у Прокупљу