Za bolje uslove života Prokupčana
27. aprila 2018.
Da život pobedi
27. aprila 2018.
Prikaži sve

Prednosti nove zelene pijace

Izgradnja zelene pijace na novoj lokaciji ispod Poljoprivredne škole „Radoš Jovanović Selja“ uticaće na ekonomski rast na lokalnom nivou, kroz poboljšanje i proširenje uslova za trgovinu i ostvarivanje prihoda. Time će lokalni proizvođači imati bolje uslove za plasiranje robe, a higijena i kvalitet proizvoda, koji će se prodavati poboljšaće novo tržište, jer će nova pijaca biti izgrađena  u skladu sa najvišim standardima.

Opravdanost ove investicije će se videti  kroz prihode koje će Opština ostvariti od izdavanja u zakup štandova i komercijalnih prodavnica. Očekivani prihod koji bi jedinica lokalne samouprave ostvarila na tržištu je 15.000.000 miliona dinara, a očekivani prihod od lokalnih poljoprivrednika  725.000 dinara mesečno, odnosno 87 miliona dinara godišnje.

U tehničkom projektu nove zelene pijace predviđena je izgradnja 15 komercijalnih prodavnica, 60 štandova koje će moći da koristi oko 100 proizvođača, plus još dodatnih 10 skldišta sa hladnjačom. Projekat uključuje i izgradnju upravne zgrade sa poslovnim prostorom i sanitarnim objektima. Predviđena su i parking mesta za kupce i prodavce, a dodeljena lokacija ima i dobru transportnu kumunikaciju, jer će kada budu počele pripreme za izgradnju, odgovarajuća infrastruktura biti povezana.

Projekat će imati pozitivan uticaj i na životnu sredinu, jer će se atmosferska i fekalna voda odvoditi do kanalizacionog sistema, jer se trenutno  ispušta u obližnji tok.

Kada se završi izgradnja ove pijace, Javno komunalno preduzeće „Hameum“ preuzeće odgovornost za upravljanje objektom, njegovim održavanjem i tekućim troškovima.

Za razliku od velike zelene pijace, koju Prokupčani imaju u drugom delu grada, a koja ispunjava sve sanitarne standarde, mala ne zadovoljava osnovne uslove, kako u pogledu prostora, tako i higijenskih uslova, posebno za prodaju mlečnih proizvoda. Ona ima 148 tezgi i nema nikakve prateće objekte. Javno komunalno preduzeće „Hameum“ od nje ostvaruje prihod u iznosu od 6.100.00 dinara.

Veličina slova: