Скупштина усвојила предлог за кредитно задуживање за реализацију капиталних инвестиција у Прокупљу