Српско лекарско друштво у Прокупљу доделило признања члановима и одржало стручна предавања