Уручени сертификати полазницима обуке за пружање услуге помоћ у кући