Lokalni ekonomski razvoj


Investicije danas imaju veliku ulogu i značaj za celokupnu privredu odnosno socijalno-ekonomski položaj građana. Naša lokalna samouprava je prepoznala snažni impuls zainteresovanih investitora i shodno tome može stati u red uprava koje su privukle značajne investicione gigante. Takođe, zainteresovanim stranama otvorili smo mogućnosti za veća investiciona ulaganja u industrijsku zonu  kroz bogatu ponudu „greenfield“ i „brownfield“ lokacija, dok smo setom usluga i olakšica ubrzali put za realizaciju istih. Kako u industrijskoj zoni posluje značajan broj privrednika koji koriste nove tehnologije, a samim tim racionalizuju svoju proizvodnju, to predstavlja mogućnost međusobne saradnje sa novim investitorima. Povoljno poslovno okruženje, ljudski resursi i efikasna Uprava jesu više nego dovoljan razlog zainteresovanosti domaćih i stranih investitora. Takođe, u neposrednoj blizini nalazi se carinska ispostava Prokuplje u okviru koje se sprovode svi postupci i  carinske procedure koje su usklađene sa zakonodavstvom EU. U prilog ovome govori i pozitivno iskustvo inostranih investitora sa carinskim referatom Prokuplje.

Jedan od značajnijih  instrumenata za sprovođenje mera i politike lokalne samouprave na  unapređenju privrednih razvojnih strategija i pružanju pomoći zajednici, jeste Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. U okviru KLER sprovode se projekti vezani za lokalni ekonomski razvoj a najznačajniji tiču se velikih infrastrukturnih radova u poslovnoj zoni, sanacije i rekonstrukcije obrazovno – vaspitnih objekata i objekata kulture.

Imajući u vidu  makroekonomsku stabilnost, fiskalnu politiku odnosno mere Vlade za privlačenje investicija, nesumnjivo da će se dalji lokalni ekonomski razvoj odraziti na celokupnu socio – ekonomsku sferu opštine Prokuplje. Odgovornim odnosom Opštine Prokuplje prema društveno-ekonomskom razvoju, ulaganjem u naše resurse, kao i sopstvenim legitimitetom, garantujemo pouzdano partnerstvo domaćim i stranim investitorima

Naš cilj jeste opstanak zajednice ostvarivanjem javnog dobra, ispunjavanjem društvenih potreba kroz inovacije i  razvijanje proizvodnih potencijala, optimizaciju i unapređenje radne sredine.

 

 

 

 

Veličina slova: