Slobodne lokacije


Opština Prokuplje raspolaže sa nekoliko lokacija za nove investicije dok u delu stare industrijske zone koja se prostire na oko 60ha postoji 50.000 m2 slobodnog prostora u privatnom ili državnom vlasništvu. Ovi postojeći kapaciteti su sa kompletnom infrastrukturom (struja, voda i kanalizacija, telefon, internet konekcija,dostupnost optike i drugo).

Sve detaljnije informacije možete preuzeti iz baze lokacija.

berilje       brownfield%201       brownfield%202

Baza slobodnih lokacija (.xls)

Veličina slova: