Javno preduzeće za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje

2020.

1. JAVNA NABAVKA – NABAVKA GORIVA

– Konkursna dokumentacija

Javno preduzeće za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje

2019.

17. JAVNA NABAVKA 1.1.5/2019  – NABAVKA KAMIONA I NISKOPODNE PRIKOLICE NA FINANSIJSKI LIZING ZA PARTIJU 1 – KAMION KIPER I PARTIJU 2 – KAMION KIPER SA PRIPREMOM ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE – PONOVLJENI POSTUPAK

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

16. JAVNA NABAVKA – „NABAVKA KAMIONA I NISKOPODNE PRIKOLICE NA FINANSIJSKI LIZING -PONOVLJENI POSTUPAK “

-Javni poziv

-Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

– Izmena konkursne dokumentacije

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

– Odluka o obustavi postupka

– Obaveštenje o obustavi postupka

 

15. JAVNA NABAVKA 1.1.5/2019 – NABAVKA KAMIONA I NISKOPODNE PRIKOLICE NA FINANSIJSKI LIZING

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje

– Izmena konkursne dokumentacije

– Odgovor na pitanje

– Odgovor na pitanje

– Odgovor na pitanje

– Konkursna dokumentacija

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Odgovor na pitanje

– Odgovor na pitanje

– Odgovor na pitanje

– Odluka o dodeli ugovora

– Odluka o obustavi postupka javne nabavke velike vrednosti

– Obaveštenje o obustavi postupka

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ JN BR.1.1.1/2019. ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NABAVKA GORIVA

13. 2016 JN JP ZA URBANIZAM

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti

12. JAVNA NABAVKA ” Radovi na urgentnim sanacijama”

Javni poziv 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o zaključenom ugovoru – partija 1

Odluka o zaključenom ugovoru – partija 2

11. JAVNA NABAVKA  “Urgentne  intervencije, odroni, elementarne nepogode, nalozi ispekcije – ažuriranje liste kandidata”

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o isključivanju kandidata

Odluka o priznavanju kvalifikacija

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

dluka o priznavanju kvalifikacija

10. JAVNA NABAVKA “ODRŽAVANJE ULICA I LOKALNIH PUTEVA SA MAKADAMOM”

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja

Odluka o priznavanju kvalifikacija

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

Obaveštenje u ažuriranju liste

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

9. JAVNA NABAVKA “ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE, PROPUSTI, ŠAHTE, BANKINE, ČIŠĆENJE ŠIBLJA I  KOŠENJE TRAVE

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o isključivanju kandidata

Odluka o priznavanju kvalifikacija

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

8. PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U JAVNOM PREDUZEĆU ZA URBANIZAM I UREĐENJE OPŠTINE PROKUPLJE

OBRASCI UZ PRAVILNIK

7. Javna nabavka “Radovi na zimskom održavanju lokalnih puteva na teritoriji Opštine Prokuplje za sezonu 2015/2016”.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju II

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju IV

6. Javni poziv i konkursnu dokumentaciju za JN br. 1-U/MV-15 Održavanje ulične rasvete na teritoriji opštine Prokuplje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

5. Javni poziv i konkursna dokumentacija za JN br.8-R/OP-15 Zimsko održavanje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4. Javni poziv i konkursnu dokumentaciju za JN br. 8-R/MV-15 Radovi na rekonstrukciji kolovoza dela lokalnog puta L=13 u selu Gornja Toponica.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

3. Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti RADOVI NA SANACIJI SEGMENTNOGJARKA ZA ODVOD ATMOSFERSKIH VODA

Obaveštenje o ažuriranju liste u prvoj fazi kvalifikacionog postupka

 

2. Javno preduzeće za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje

Radovi na održavanju ulica i puteva sa makadamom za partiju 2

Radovi na održavanju ulica i puteva sa makadamom za partiju 5

 

1. Javni poziv i konkursna dokumentacija za JN br.13-R/KP-A-15 Radovi na održavanju putne infrastrukture

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija