Фонд за таленте


ФОНД ЗА НАГРАЂИВАЊЕ  ТАЛЕНТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Фонд за награђивање талената општине Прокупље постоји од 2002. године.

За награду могу да конкуришу ученици и студенти који постижу изузетне резултате из области образовања, културе и спорта, и то:

  1. Ученици  основних и средњих школа, студенти факултета и виших школа за изузетан успех и освојене награде (прва, друга и трећа) на републичким такмичењима, односно за освојене награде факултета и универзитета;
  2. Ученици и студенти за истакнуте радове који су саопштени или објављени, односно за значајна уметничка остварења;
  3. Ученици и студенти, као истакнути спортисти, који на републичким и међународним такмичењима освоје прво, друго или треће место;
  4. Студенти виших школа и факултета са најмањом просечном оценом 9,00 када се распише конкурс за избор најбољих студената општине Прокупље у новембру месецу.

Основни документ којим се Фонд руководи у свом раду је Правилник о условима и критеријумима за награђивање талената општине Прокупље.

Органи Фонда су Управни и Надзорни одбор.

Чланови Управног одбора одлучују о расподели средстава. Чине га седам чланова, а председник Одбора је  Небојша Чоловић.

Надзорни одбор има 3 члана.

Кандидати могу да конкуришу појединачно или да их предложи образовна установа, спортска организација или уметничка удружења након постизања одређених резултата. Сви кандидати морају да имају пребивалиште на територији општине Прокупље. Пријаве се пишу на обичном папиру, уз образложење, телефон и адресу кандидата. Пријаве се упућују Управном одбору Фонда за таленте и предају се у инфо центар Општине Прокупље.

Tелефон:324-550, локал 139

Контакт особа: Леја Митровић