Рад установа културе крунисан признањем „Културни образац“