Crveni krst Srbije-Crveni krst Prokuplje


2019. godina

2. JAVNA NABAVKA – NABAVKA OGREVNOG DRVETA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

1. JAVNA NABAVKA – NABAVKA PREHRAMBENIH PAKETA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– PLAN JAVNIH NABAVKI ZA CRVENI KRST PROKUPLJE

3. JAVNA NABAVKA „Ogrevno drvo za socijalno ugrožene građane opštine Prokuplje“

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

2. JAVNA NABAVKA „Nabavka namirnica za socijalno ugrožene građane“

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

1. JAVNA NABAVKA „Nabavka namirnica za narodnu kuhinju“

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

2016.

Nabavka ogrevnog drveta za korinike socijalne zaštite

Veličina slova: