Јавне набавке 2018

50. ЈАВНА НАБАВКА ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА”

-Позив 

-Конкурсна документација 

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

49. ЈАВНА НАБАВКА “ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА БРЕСНИЦА, ГРЧКИ МЛИН И РАНГИНА МАЛА У ПРОКУПЉУ

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

48. ЈАВНА НАБАВКА  ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, МАКАДАМСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

47. ДЕВЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

46. ЈАВНА НАБАВКА ,,Популациона политика кроз израду визуелног идентитета пројекта, израду медијског плана, организацију медијских наступа и конференција за штампу, као и штампање промотивног материјала и израда промо-инфо таблe’’

-Јавни позив

– Одлука о додели наруџбенице

45. ЈАВНА НАБАВКА ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК – НАБАВКА И МОНТАЖА МОБИЛИЈАРА ЗА ИГРАЛИШТЕ ПУ “НЕВЕН” У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Одлука о измени одлуке о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

44. ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА И МОНТАЖА МОБИЛИЈАРА ЗА ИГРАЛИШТЕ ПУ “НЕВЕН” У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о обустави поступка

43. ПРВО АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Одлука о првом ажурирању листе кандидата

– Обавештење о првом ажурирању листе кандидата

42. ЈАВНА НАБАВКА “ИЗГРАДЊА МОСТА У СЕЛУ БРЕСНИЧИЋ I ФАЗА”

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

41. ЈАВНА НАБАВКА “УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ”

– Позив

– Извештај о спроведеном поступку

40. ЈАВНА НАБАВКА “ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2018/2019. ГОДИНИ”

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

39. ЈАВНА НАБАВКА ” НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ”

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештње о закљученом уговору

38. ЈАВНА НАБАВКА “НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019. ГОДИНЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Позив за подношење понуде

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

37. ОСМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

36. СЕДМА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

35. ЈАВНА НАБАВКА “НАБАВКА ПОВРАТНИХ АВИО КАРАТА ЗА УЧЕНИКЕ ДО ОЛБИЈА, ОСТРВО САРДИНИЈА – ИТАЛИЈА”

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о обустави поступка

– Обавештење о обустави поступка

34. ШЕСТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

33. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У УЛИЦИ ВАСИЛИЈЕ ЂУРОВИЋ ЖАРКИ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

32. ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

31. ЈАВНА НАБАВКА “МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ – ПРЕНОСИ СКУПШТИНА

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

30. ЈАВНА НАБАВКА – ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА КРОВУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

29. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору 

28. ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ СМЕШТАЈА, ХРАНЕ И ПРЕВОЗА ЗА НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација 

– Одговор на питање

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора 

27. ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

26. ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

25. ЈАВНА НАБАВКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКТА Р-IIФ4-2-1.3.8/401-7/18-04

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

24. ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА, КОЈИ СЕ ИЗРАЂУЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ, НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ “РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА” У ПРОКУПЉУ

– Позив

-Извештај о спроведеном поступку

23. ЈАВНА НАБАВКА – Услуге за координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на енергетској санацији и партерном уређењу СШ Радош Јовановић Сеља

– Позив

-Извештај о спроведеном поступку

22. ЈАВНА НАБАВКА – ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5

21. ЈАВНА НАБАВКА “ИЗГРАДЊА СПОМЕН ПАРКА II ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ “КЊАЗ МИХАИЛО” ПРВОГ ПОЗИВА У ПРОКУПЉУ”

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

21. ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

20. ЈАВНА НАБАВКА “ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДОМА ЗДРАВЉА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ “ДР АЛЕКСА САВИЋ” У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

19. ЈАВНА НАБАВКА “ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА НОВА БОЖУРНА, НОВО СЕЛО, БАБИН ПОТОК, ДОЊА СТРАЖАВА, ГОРЊА СТРАЖАВА, ГОРЊА ТРНАВА, ДОЊА ТРНАВА, РЕСИНАЦ, МАЛА ПЛАНА И БЕЛОЉИН, ТРИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ И ЈЕДНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ”

– Позив

– Конкурсна документација

– Питања и одговори 1

– Измена конкурсне документације 1

– Питања и одговори 2

– Питања и одговори 3

– Питања и одговори 4

– Измена конкурсне документације 2

– Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

-Питањи и одговори 5

-Одлука о додели уговора 

– Обавештење о закљученом уговору

18. ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

17. ЈАВНА НАБАВКА “ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив 

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

 Партија 1

 Партија 2

 Партија 3

16. ЈАВНА НАБАВКА “НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА”

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

15. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УЛИЦЕ ЛИЧКА, АРСЕНИЈЕ ЧАРНОЈЕВИЋА И КОРДУНСКЕ У ПРОКУПЉУ

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

14. ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

13. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВИ – “РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ СТЕПЕНИШТА (ДОМ КУЛТУРЕ – БАЗЕН) И ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА”

– Позив за подношење понуда

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

12. ЈАВНА НАБАВКА “РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

-Јавни позив

– Извештај о спроведеном поступку набавке услуга

11. ЈАВНА НАБАВКА “НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ”

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одговор на питање

– Измена конкурсне документације

– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

10. ЈАВНА НАБАВКА “ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

– Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

 Партија 1

 Партија 2

 Партија 3

9.ЈАВНА НАБАВКА “РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ СШ”РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА” У ПРОКУПЉУ

– Позив

-Конкурсна документација

– Одговор на питања

– Измена конкурсне документације

– Измена конкурсне документације 2

– Питања и одговори 2

– Измена конкурсне документације 3

– Питања и одговори 3

– Одговор на питање

-Питање и одговор 5

– Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

– Одлука о измени уговора

8.ЈАВНА НАБАВКА “ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ШКОЛА У ПРОКУПЉУ

-Јавни позив

-Конкурсна документација

Oдговор на питање 

– Измена конкурсне документације 

– Одговор на питања

– Одговор на питања

-Одговор на питање 

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 3

7. ЈАВНА НАБАВКА “НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ”

Јавни позив

– Конкурсна документација

– Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

6. ЈАВНА НАБАВКА “НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ”

– Јавни позив 

– Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору

5. ЈАВНА НАБАВКА – “ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА У ГРАДУ”

Јавни позив 

– Конкурсна документација 

-Одлука о додели уговора за одржавање семафора у град

– Обавештење о закљученом уговору

4. ЈАВНА НАБАВКА – “ИЗРАДА ХИДРОЛОШКОГ ЕЛАБОРАТА ВЕЛИКИХ ВОДА БРЕСНИЧКЕ РЕКЕ У СЕЛУ БРЕСНИЧИЋ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ”

– Јавни позив 

– Годишње суме падавина и дневне суме падавина на годишњем нивоу за Доњу Бресницу

– Извештај о спроведеном поступку набавке услуга – Хидролошког елабората великих водса Бресничке реке у селу Бресничић 

3.JAВНА НАБАВКА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ У ПРОКУПЉУ (ДЕОНИЦА ОД УЛ.ДРАГОЉУБА РАКИЋА ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛ. ПАСЈАЧКОМ)

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о закљученом уговору 

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

2.ЈАВНА НАБАВКА “РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ СЕОСКИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ (ГОРЊА СТРАЖАВА, ДОЊА ТРНАВА, ЋУКОВАЦ И БАБИН ПОТОК )

– Позив за подношење понуде

– Конкурсна документација 

-Одговор на питање потенцијалног понуђача

– Измена конкурсне документације 

– Измена конкурсне документације (бр.2)

-Одлука о додели уговора

– Обавештење о додели уговора

1. ЈАВНА НАБАВКА “ПРВА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА,ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА.

– Позив за подношење пријава

– Конкурсна документација

Одлука о признавању квалификације прва фаза квалификационог поступка текуће одржавање макадамских путева и улица

-Обавештење о признавању квалификације прва фаза квалификационог поступка текуће одржавање макадамских путева и улица

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ