Javne nabavke 2018

50. JAVNA NABAVKA DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA “TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKA MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA I PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA”

-Poziv 

-Konkursna dokumentacija 

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

49. JAVNA NABAVKA “IZRADA ELABORATA O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA BRESNICA, GRČKI MLIN I RANGINA MALA U PROKUPLJU

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

48. JAVNA NABAVKA  DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE LOKALNIH PUTEVA, MAKADAMSKIH ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

47. DEVETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

46. JAVNA NABAVKA ,,Populaciona politika kroz izradu vizuelnog identiteta projekta, izradu medijskog plana, organizaciju medijskih nastupa i konferencija za štampu, kao i štampanje promotivnog materijala i izrada promo-info table’’

-Javni poziv

– Odluka o dodeli narudžbenice

45. JAVNA NABAVKA PONOVLJENI POSTUPAK – NABAVKA I MONTAŽA MOBILIJARA ZA IGRALIŠTE PU “NEVEN” U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

44. JAVNA NABAVKA – NABAVKA I MONTAŽA MOBILIJARA ZA IGRALIŠTE PU “NEVEN” U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o obustavi postupka

43. PRVO AŽURIRANJE LISTE KANDIDATA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Odluka o prvom ažuriranju liste kandidata

– Obaveštenje o prvom ažuriranju liste kandidata

42. JAVNA NABAVKA “IZGRADNJA MOSTA U SELU BRESNIČIĆ I FAZA”

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora 

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

41. JAVNA NABAVKA “USLUGE IZRADE PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU”

– Poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku

40. JAVNA NABAVKA “ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE U 2018/2019. GODINI”

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

Partija 3

39. JAVNA NABAVKA ” NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE”

-Poziv za podnošenje ponuda

-Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštnje o zaključenom ugovoru

38. JAVNA NABAVKA “NABAVKA LOŽ ULJA ZA GREJNU SEZONU 2018/2019. GODINE, ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

– Poziv za podnošenje ponude

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

37. OSMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

36. SEDMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

35. JAVNA NABAVKA “NABAVKA POVRATNIH AVIO KARATA ZA UČENIKE DO OLBIJA, OSTRVO SARDINIJA – ITALIJA”

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o obustavi postupka

– Obaveštenje o obustavi postupka

34. ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

33. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE TROTOARA U ULICI VASILIJE ĐUROVIĆ ŽARKI U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

32. PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

31. JAVNA NABAVKA “MEDIJSKE USLUGE – PRENOSI SKUPŠTINA

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30. JAVNA NABAVKA – GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA KROVU OPŠTINE PROKUPLJE

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE ASFALTNIH KOLOVOZA GRADSKIH ULICA I LOKALNIH PUTEVA U OPŠTINI PROKUPLJE

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

28. JAVNA NABAVKA – USLUGE SMEŠTAJA, HRANE I PREVOZA ZA NAGRAĐENE UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija 

– Odgovor na pitanje

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o dodeli ugovora 

27. ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE

26. PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE PROKUPLJE

25. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKTA R-IIF4-2-1.3.8/401-7/18-04

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

Partija 3

24. JAVNA NABAVKA – IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA, KOJI SE IZRAĐUJE U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU, NA REALIZACIJI PROJEKTA “IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ENERGETSKOJ SANACIJI I PARTERNOM UREĐENJU SŠ “RADOŠ JOVANOVIĆ SELJA” U PROKUPLJU

– Poziv

-Izveštaj o sprovedenom postupku

23. JAVNA NABAVKA – Usluge za koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na energetskoj sanaciji i parternom uređenju SŠ Radoš Jovanović Selja

– Poziv

-Izveštaj o sprovedenom postupku

22. JAVNA NABAVKA – DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

Partija 3

Partija 4

Partija 5

21. JAVNA NABAVKA “IZGRADNJA SPOMEN PARKA II PEŠADIJSKOM PUKU “KNJAZ MIHAILO” PRVOG POZIVA U PROKUPLJU”

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

Partija 3

21. TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

20. JAVNA NABAVKA “IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DOMA ZDRAVLJA I STVARANJE USLOVA ZA PRESELJENJE OPŠTE BOLNICE “DR ALEKSA SAVIĆ” U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19. JAVNA NABAVKA “IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE ZA NASELJA NOVA BOŽURNA, NOVO SELO, BABIN POTOK, DONJA STRAŽAVA, GORNJA STRAŽAVA, GORNJA TRNAVA, DONJA TRNAVA, RESINAC, MALA PLANA I BELOLJIN, TRI POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNE VODE I JEDNE KANALIZACIONE PUMPNE STANICE”

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Pitanja i odgovori 1

– Izmena konkursne dokumentacije 1

– Pitanja i odgovori 2

– Pitanja i odgovori 3

– Pitanja i odgovori 4

– Izmena konkursne dokumentacije 2

– Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

-Pitanji i odgovori 5

-Odluka o dodeli ugovora 

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18. DRUGA IZMENA PLANA JAVNE NABAVKE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

17. JAVNA NABAVKA “DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Javni poziv 

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Partija 1

 Partija 2

 Partija 3

16. JAVNA NABAVKA “NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA”

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15. JAVNA NABAVKA RADOVI NA SANACIJI ULICE LIČKA, ARSENIJE ČARNOJEVIĆA I KORDUNSKE U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14. PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE PROKUPLJE

13. JAVNA NABAVKA RADOVI – “REKONSTRUKCIJA GRADSKOG STEPENIŠTA (DOM KULTURE – BAZEN) I INSTALACIJA OSVETLJENJA”

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12. JAVNA NABAVKA “REVIZIJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE ZA 2017. GODINU

-Javni poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku nabavke usluga

11. JAVNA NABAVKA “NABAVKA RAČUNARSKE OPREME”

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje

– Izmena konkursne dokumentacije

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10. JAVNA NABAVKA “DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Partija 1

 Partija 2

 Partija 3

9.JAVNA NABAVKA “RADOVI NA ENERGETSKOJ SANACIJI I PARTERNOM UREĐENJU SŠ”RADOŠ JOVANOVIĆ SELJA” U PROKUPLJU

– Poziv

-Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanja

– Izmena konkursne dokumentacije

– Izmena konkursne dokumentacije 2

– Pitanja i odgovori 2

– Izmena konkursne dokumentacije 3

– Pitanja i odgovori 3

– Odgovor na pitanje

-Pitanje i odgovor 5

– Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– Odluka o izmeni ugovora

8.JAVNA NABAVKA “IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, SANACIJU I ADAPTACIJU ŠKOLA U PROKUPLJU

-Javni poziv

-Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 

– Izmena konkursne dokumentacije 

– Odgovor na pitanja

– Odgovor na pitanja

-Odgovor na pitanje 

-Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

Partija 3

7. JAVNA NABAVKA “NABAVKA BENZINA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE”

Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6. JAVNA NABAVKA “NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE”

– Javni poziv 

– Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

5. JAVNA NABAVKA – “ODRŽAVANJE SEMAFORA U GRADU”

Javni poziv 

– Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora za održavanje semafora u grad

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4. JAVNA NABAVKA – “IZRADA HIDROLOŠKOG ELABORATA VELIKIH VODA BRESNIČKE REKE U SELU BRESNIČIĆ OPŠTINA PROKUPLJE”

– Javni poziv 

– Godišnje sume padavina i dnevne sume padavina na godišnjem nivou za Donju Bresnicu

– Izveštaj o sprovedenom postupku nabavke usluga – Hidrološkog elaborata velikih vodsa Bresničke reke u selu Bresničić 

3.JAVNA NABAVKA – REKONSTRUKCIJA KOLOVOZA I TROTOARA U PARTIZANSKOJ ULICI U PROKUPLJU (DEONICA OD UL.DRAGOLJUBA RAKIĆA DO RASKRSNICE SA UL. PASJAČKOM)

-Javni poziv

-Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

– PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PROKUPLJE

2.JAVNA NABAVKA “RADOVI NA ASFALTIRANJU SEOSKIH ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE (GORNJA STRAŽAVA, DONJA TRNAVA, ĆUKOVAC I BABIN POTOK )

– Poziv za podnošenje ponude

– Konkursna dokumentacija 

-Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

– Izmena konkursne dokumentacije 

– Izmena konkursne dokumentacije (br.2)

-Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o dodeli ugovora

1. JAVNA NABAVKA “PRVA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA,PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA.

– Poziv za podnošenje prijava

– Konkursna dokumentacija

Odluka o priznavanju kvalifikacije prva faza kvalifikacionog postupka tekuće održavanje makadamskih puteva i ulica

-Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije prva faza kvalifikacionog postupka tekuće održavanje makadamskih puteva i ulica

-PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINA PROKUPLJE, SKUPŠTINA OPŠTINE

-PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINA PROKUPLJE

-PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE