Javne nabavke 2017


48. Javna nabavka ” Radovi na proširenju polja ulične rasvete na teritoriji Opštine Prokuplje”

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

47. Izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Prokuplje 

 

46. Javna nabavka “Radovi na redovnom održavanju trotoarskih površina u ulici Ratka Pavlovića Ćićka u Prokuplju”

Javni poziv 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

45. Javna nabavka “Druga faza kvalifikacionog postupka – Tekuća održavanja i popravke makadamskih puteva i ulica,

putne infrastrukture i objekata”

Javni poziv 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora 

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. Obaveštenje partija 1

2. Obaveštenje partija 2

3. Obaveštenje partija 3

4. Obaveštenje partija 4

5. Obaveštenje partija 5 

6. Obaveštenje partija 6

7. Obaveštenje partija 7

8. Obaveštenje partija 8 

 

44. Izmena plana javnih nabavki Opštine Prokuplje od 01.11. 2017. 

 

43. Javna nabavka sanacija mosta na lokalitetu puta L-13 na lokaciji Gornja Bejašnica

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

42. Javna nabavka ” Zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji Opštine Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 

 

41. Javna nabavka “Tekuće održavanje ulica i lokalnih puteva – krpljenje udarnih rupa asfaltnom masom”

Poziv za podnošenje dokumentacije 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

 

40. Izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Prokuplje od 18.10.2017.

 

39. Javna nabavka “Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2017/2018. za potrebe Opštinske uprave Opštine Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponude 

– Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

38. Prvo ažuriranje liste kandidata za tekuće održavanje i popravke makadamskih puteva i ulica , putne infrastrukture i putnih objekata

Obaveštenje o prvom ažuriranju liste kandidata

 

37. Javna nabavka ” Usluga prevoza strugane asfaltne mase”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

36. IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE

 

35. Javna nabavka “Radovi na urđenju (revitalizaciji)poljskih puteva Jugovac – Gornje Kordince i Drenovac – Bresničić na teritoriji opštine Prokuplje

Javni poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

34. Javna nabavka “Radovi na sprovođenju preventivnih mera zaštita na vodotocima II reda u opštini Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

 

33. Javna nabavka “Rekonstrukcija objekta PU “Neven-Bambi” u Prokuplju.

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje 2

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

32. Javna nabavka “Nabavka električne energije za potrebe Opštinske uprave Opštine Prokuplje”.

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

31. Izmena Plana javnih nabavki Opštinske uprave Prokuplje od 15.08.2017.

 

30. Javna nabavka ” Nabavka administrativne opreme za projekat “Omladinski edukativni klub” u Prokuplju.

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

29. Izmena Plana javnih nabavki Opštinske uprave Prokuplje od 07.08.2017.

 

28. Javna nabavka za drugu fazu kvalifikacionog postupka “Radovi na popravci makadamskog put Bublica – Zlata i izrada betonskog potpornog zida u Vidovdanskoj ulici u Prokuplju”

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

 

27. Javni poziv za izradu projektno – tehničke dokumentacije za potrebe uređenja spomen parka posvećenog II pešadijskom puku “Knjaz Mihailio” I poziva u Prokuplju

Poziv 

Spomen park opis projekta 

Spomen park grafički prilozi 

Spomen park 3D prikazi 

Informativni materijal

Spomenik junacima 

Slika spomenika

Odluka o izboru

 

26. Javna nabavka “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlarnice i grejanje u Srednje poljoprivrednoj školi R.J. Selja Prokuplje

Poziv

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku nabavke male vrednosti

 

25. Javna nabavka “Radovi na sanaciji postojećeg dela Vinogradarske ulice u Prokuplju”

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovara 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

24. Javna nabavka “Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju mosta na Stražavačkoj reci u Prokuplju”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

23. Javna nabavka – Radovi na domu omladine u Prokuplju druga faza radova, ploča iznad prizemlja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

22. Izmena plana javnih nabavki Opštine Prokuplje

 

21. Javna nabavka – druga faza kvalifikacionog postupka “Radovi na popravci puta u selima G. Statovac, Babotinac, D. Trnava, Petrovac, Dubrava , Francuska ulica u Prokuplju i sanacija delova leve obale reke u D. Kordincu”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkurna dokumentacija 

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o dodeli ugovora

Partija 1

Parija2

Partija 3.

Partija 4.

Partija 5.

 

20. Javna nabavka ” Nabavka računarske opreme za potrebe Opštinske uprave Opštine Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odgovor na pitanje 

Izmena konkursne dokumentacije 

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

19. Javna nabvka “Radovi na tekućem održavanju puteva na teritoriji opštine Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

 

18. Javna nabavka “Nabavka dobara – nabavka GPS-a za GIS i geodeziju”

Poziv za podnosenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

17. Javna nabavka “Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju mosta na Stražavačkoj reci u Prokuplju”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

 

16. Javna nabavka “Usluge televizijskih prenosa sednica Skupštine Opštine Prokuplje”

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

15. Javna nabavka za drugu fazu kvalifikacionog postipka – Radovi na sanaciji cevastog propusta i deonice nekategorisanog puta Gornji Statovac – Sasatavci

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

14. JAVNA NABAVKA “ODRŽAVANJE ULIČNE RASVETE NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE”.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

13. JAVNA NABAVKA “RADOVI NA ASFALTIRANJU ULICA U PROKUPLJU”.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljeno pitanje

Odgovor na postavljeno pitanje 

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12. JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI OBJEKTA OŠ “RATKO PAVLOVIĆ ĆIĆKO” – “REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE”

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora na sanaciji objekta “R.P. “Ćićko” – rekonstrukcija kotlarnice

 

11. NABAVKA USLUGE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLJE 

Poziv 

Izveštaj o sprovođenju postupka

 

10. JAVNA NABAVKA  – “USLUGE PRENOSA  SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLJE”

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka 

Obaveštenje o obustavi postupka

 

9. JAVNA NABAVKA  – “IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SIGNALIZACIJE U PROKUPLJU”

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

 

8. JAVNA NABAVKA  ZA TEKUĆA ODRŽAVANJA I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odluka o priznanju kvalifikacija

Odluka o dodeli ugovora

 

7. NABAVKA USLUGA – ODRŽAVANJE SEMAFORA

Poziv za podnošenje ponuda

Zapisnik sa otvaranja ponuda za održavanje semafora

 

6. PLAN JAVNIH NABAVKI

Plan javnih nabavki Opštinska uprava Opština Prokuplje

Plan javnih nabavki Opštinsko veće Opštine Prokuplje

Plan javnih nabavki Skupština Opština Prokuplje

Plan javnih nabavki predsednika Opštine Prokuplje 

Prva izmena plana Skupštine Opštine Prokuplje

Izmena plana nabavki predsednik Opštine Prokuplje 

Izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Prokuplje

 

5. JAVNA NABAVKA “NABAVKA GORIVA ZA POTREBE VOZNOG PARKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PROKUPLJE NA GODIŠNJEM NIVOU”

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odgovor na pitanje mogućeg ponuđača

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje za produženje roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

4. JAVNA NABAVKA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ULICA I LOKALNIH PUTEVA, – KRPLJENJE UDARNIH RUPA ASFALTNOM MASOM

Poziv za podnošenje ponud

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije 

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o dodeli ugovora 

 

3. NABAVKA USLUGE ” IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE O.Š. “RATKO PAVLOVIĆ-ĆIĆKO” U DONJOJ TRNAVI I IZRADA ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ŠKOLE

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac ponude

Zapisnik o otvaranja ponuda 

 

2. JAVNA NABAVKA “NABAVKA GORIVA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE PROKUPLJE NA GODIŠNJEM NIVOU”

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje potencijalnih ponuđača

Odgovor na pitanje potencijalnih ponuđača br.2

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovor na pitanje 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 

Izmena konkursne dokumentacije 

Obaveštenje o produženju roka 

Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke

 

1. JAVNE NABAVKE – “NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI I UNAPREĐENJU OBJEKTA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE “R.J. SELJA” U PROKUPLJU

Poziv

2. POZIV ZA NABAVKU SOLI ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA