Inspekcija za zaštitu životne sredine


2022.

– PLAN RADA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

IZVEŠTAJ O RADU  INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021. GODINU

 

2021.

1.PLANA RADA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE   ZA 2021.

2. SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

3. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU I SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA ŽIVOTNU SREDINU

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1.PLANA RADA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE   ZA 2020.

2.Kontrolne liste Inspekcije zaštite životne sredine Gradske uprave grada Prokuplja nalaze se na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine-Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, internet adresa https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/?lang=lat

3.IZVEŠTAJ O RADU INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA ZA 2019.GOD.

– TABELARNI PRIKAZ IZVEŠTAJA O RADU  ZA 2019. GODINU

2.KONTROLNE LISTE:

– KONTROLNA LISTA:  ZAŠTITA OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI- KL_BUK_01

KONTROLNA LISTA :KORIŠĆENJE IZVORA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA – niskofrekventno područje (KL_NEJ_01)

– KONTROLNA LISTA : ZAŠTITA OD NEJONIZUJUĆEHG ZRAČENJA -KORIŠĆENJE IZVORA NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA  – visokofrekfentno područje   KL_NEJ_02 (1)

K O N T R O L N A   L I S T A   Z A   D O K U M E N T A C I J U  -(OPERATER) -KL_OTP_01 (13)

-K O N T R O L N A   L I S T A   Z A S K L A D I Š T E NJ E  O T P A D A – (OPERATER)- KL_OTP_02 (7)

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A T R E T M A N   O T P A D A -(OPERATER)-KL_OTP_03 (2)

-K O N TR O L N A   L I S T A  Z A  T R E T M A N   O T P A D A -(OPERATER)-KL_OTP_03 (3)

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A O T P A D N A  U LJ A- (OPERATER)-KL_OTP_06 (5)

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A O T P A D N U   G U M U-(OPERATER)-KL_OTP_09 (1)

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A O T P A D N A   V O Z I L A-(OPERATER)-KL_OTP_10

-K O N T R O L N A   L I S T A  Z A  A M B A L A Ž N I   O T P A D (OPERATER UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM)-KL_OTP_17

-KONTROLNA LISTA:POSTUPANJE PROIZVOĐAČA NEOPASNOG I INERTNOG OTPADA  -KL_OTP-P_02

-KONTROLNA LISTA ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA -KL_PRI_01

-KONTROLNA LISTA ZA KORISNIKE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA-KL_PRI_07

KONTROLNA LISTA ZA UPRAVLJAČE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA OD LOKALNOG ZNAČAJA- KL_PRI_10  

-KONTROLNA LISTA:  DOSTAVA PODATAKA -KL_REG_01

-KL_RIZ_01 (1)

-KONTROLNA LISTA: STUDIJA O PROCENI UTICAJA – KL_SPU_01

KONTROLNA LISTA : ZAŠTITA VAZDUHA KOD POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE SA KONTINUALNIM MERENJEM – KL_VAZ_01

-KONTROLNA LISTA: ZAŠTITA VAZDUHA KOD TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA SA KONTINUALNIM MERENJEM -KL_VAZ_02-stacionarni – kontinualno

KONTROLNA LISTA : ZAŠTITA VAZDUHA KOD STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA BEZ KONTINUALNOG MERENJA-KL_VAZ_02 stacionarni-povremeno

3. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018.