Javne nabavke 2019

– JEDANAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

47. JAVNA NABAVKA – ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA SEZONU 2019/2020.

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

46. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GRADSKU UPRAVU GRADA PROKUPLJA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

– DESETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA 

45. JAVNA NABAVKA – „NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OBJEKTA OPŠTE BOLNICE „DR ALEKSA SAVIĆ“ – MEDICINSKI CENTAR U PROKUPLJU – PRVA FAZA – ENERGETSKA SANACIJA“

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Pitanje i odgovor 1

– Izmena konkursne dokumentacije 2

44. JAVNA NABAVKA – NABAVKA LOŽ ULJA ZA GREJNU SEZONU 2019/2020.

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

43. JAVNA NABAVKA – II FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

42. JAVNA NABAVKA – PRUŽANJE USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE PO PARTIJAMA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o obustavi postupka

– Obaveštenje o obustavi postupka

41.TREĆE AŽURIRANJE LISTE KANDIDATA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Odluka o priznavanju kvalifikacija 

– Obaveštenje o trećem ažuriranju liste kandidata

40. NABAVKA RADOVA – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KUHINJSKOG BLOKA I KOTLARNICE U OBJEKTU PU „NEVEN“ – OBJEKAT „RADOST“ U PROKUPLJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje

– Izmena konkursne dokumentacije

-Konkursna dokumentacija 

– Odluka o obustavi postupka

39. JAVNA NABAVKA – ZAMENA ZASTORA NA TROTOARU BEHATON PLOČAMA U ULICI VOJVODE MIŠIĆA I MILOŠA OBILIĆA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje

38. JAVNA NABAVKA – „PRUŽANJE USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE: 

PARTIJA 1 – USLUGA LIČNI PRATILAC DETETA

PARTIJA 2 – USLUGA POMOĆ U KUĆI“

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o obustavi postupka

– Obaveštenje o obustavi postupka

37. JAVNA NABAVKA – KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKI RADOVI NA KULI I BEDEMIMA GORNJEG GRADA UTVRĐENJA NA HISARU U PROKUPLJU

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Pitanje i odgovor 1

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

36. JAVNA NABAVKA – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PO PARTIJAMA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Pitanje i odgovor 1

– Izmena konkursne dokumentacije

– Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1

– Odluka o obustavi postupka JN za Partiju 2 i Partiju 3

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

– Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 2 i Partiju 3

35. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA ASFALTIRANJU SEOSKIH ULICA U GORNJOJ STRAŽAVI, DONJOJ TRNAVI I BABINOM POTOKU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

34. JAVNA NABAVKA- „NABAVKA OBAVEZNIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

-Poziv za podnošenje ponuda

-Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– DEVETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

33. JAVNA NABAVKA – „SEDMODNEVNO LETOVANJE U BULJARICAMA ZA UČESNIKE NA „IGRAMA PRIJATELJSTVA 2019“

-Poziv za podnošenje ponude 

-Konkursna dokumentacija 

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– OSMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

32. JAVNA NABAVKA – NABAVKA RADOVA – RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI PU „NEVEN“ – OBJEKAT „RADOST“ U PROKUPLJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

– Odgovor na pitanje

– Odluka o dodeli ugovora

– Odluka o ispravci Odluke

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OPŠTE BOLNICE „DR ALEKSA SAVIĆ“ – MEDICINSKI CENTAR U PROKUPLJU – PRVA FAZA – ENERGETSKA SANACIJA

– Poziv na srpskom i engleskom jeziku

– Konkursna dokumentacija

– Pitanje i odgovor br. 1

– Pitanje i odgovor br.2

– Pitanje i odgovor br. 3

– Izmena konkursne dokumentacije 1

– Pitanje i odgovor br. 4

– Pitanje i odgovor br. 5

– Izmena konkursne dokumentacije 2

– Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

– Pitanje i odgovor br. 6

– Pitanje i odgovor br.7 

– Pitanje i odgovor br. 8

– Izmena konkursne dokumentacije 3

-Pitanje i odgovor br. 9

– Pitanje i odgovor br.10

– Primedba i odgovor

– Pitanje i odgovor 11

– Pitanje i odgovor 12

– Pitanje i odgovor 13

– Pitanje i odgovor 14

– Pitanje i odgovor 15

– Pitanje i odgovor 16

– Pitanje i odgovor 17

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

– Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na engleskom jeziku

30. JAVNA NABAVKA – DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA, ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKTA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenja o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

Partija 3

29. JAVNA NABAVKA – NABAVKA RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Odgovor na pitanje

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

– SEDMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE PROKUPLJE

28. JAVNA NABAVKA – PRUŽANJE USLUGE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

-Poziv 

-Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Ovaveštenje o zaključenom ugovoru

– DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA 

27. JAVNA NABAVKA – DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU SEOSKIH ULICA U NOVOJ BOŽURNI I KRAK ULICE KOSTE VOJINOVIĆA U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora 

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

26. JAVNA NABAVKA – NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA 2019/2020. GODINU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora 

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25. JAVNA NABAVKA – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA I TROTOARA ZA 11 ULICA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA, PO PARTIJAMA

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

-Odliku o dodeli

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– ŠESTA IZMENA PLANA JN GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

24. JAVNA NABAVKA – PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA IZVOĐENJE DODATNIH GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO – ZANATSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVA ZGRADE OPŠTINE PROKUPLJE

– Mišljenje Uprave za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

– Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23. JAVNA NABAVKA – USLUGE IZRADE PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE ANGAŽOVANJA KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI ARMIRANO BETONSKOG DRUMSKOG MOSTA PREKO STRAŽAVAČKE REKE U PROKUPLJU

– Poziv

-Izveštaj o sprovedenom postupku

22. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA PROŠIRENJU POLJA ULIČNE RASVETE

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21. JAVNA NABAVKA – USLUGE SMEŠTAJA, HRANE I PREVOZA ZA NAGRAĐENE UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA PROKUPLJA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Pitanje i odgovor

– Izmena konkursne dokumentacije

– Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20. JAVNA NABAVKA – USLUGE IZRADE  IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA PROKUPLJA

Poziv 

Konkursna dokumentacija 

– Pitanje i odgovor

– Pitanje i odgovor 2

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

PETA IZMENA PALNA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA 

19. JAVNA NABAVKA – DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA  RADOVI NA UREĐENJU PUTNOG KANALA DUŽ ULICE VUKA KARADŽIĆA U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU LOKALNOG PUTA D. KONJUŠA – G. KONJUŠA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE ULICE PANE ĐUKIĆA U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– ČETVRTA IZMENA PLANA JN GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

16. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA IZGRADNJI PEŠAČKE STAZE OD ULICE SOLUNSKE DO ULICE VOJVODE MIŠIĆA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

15. JAVNA NABAVKA- UREĐENJE TROTOARA DUŽ DRŽAVNOG PUTA II B REDA U DRAGANJI

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14. JAVNA NABAVKA – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE INFRASTRUKTURNOG OPREMANJA LOKACIJE PRIVREDNE ZONE „HISAR“ ZA BUDUĆE KORISNIKE

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje

– Izmena konkursne dokumentacije br.1

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

13. EKSTERNA REVIZIJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA PROKUPLJA

– Poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku

12.JAVNA NABAVKA – RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PEŠAČKE STAZE U DVORIŠTU TEHNIČKE ŠKOLE (NA K.P.BR. 2147 KO PROKUPLJE GRAD) U PROKUPLJU

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11. IZRADA PROJEKTNO- TEHNIČKE DOKUMENTACIJE INFRASTRUKTURNOG OPREMANJA LOKACIJE PRIVREDNE ZONE „HISAR“ ZA BUDUĆE KORISNIKE

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o obustavi postupka

– Obaveštenje o obustavi postupka

– DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJE

10. JAVNA NABAVKA -PONOVLJENI POSTUPAK –  Nabavka usluge tehnčki pregled projektne dokumentacije i pomoć u pripremi dokumentacije za javnu nabavku za izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinjskog bloka i kotlarnice u objektu ,,Radost,, u Prokuplju na katastarskoj parceli 2023 KO Prokuplje -grad

-Poziv 

– Pitanje i odgovor

– Izveštaj o sprovedenom postupku

9. JAVNA NABAVKA – DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenja o zaključenim ugovorima

Partija 1

Partija 2

Partija 3

Partija 4

8. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE KOLOVOZNIH ZASTORA U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora 

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

7. JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE TEHNIČKI PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KUHINJSKOG BLOKA I KOTLARNICE U OBJEKTU „RADOST“, U PROKUPLJU NA KATASTARSKOJ PARCELI 2023 KO PROKUPLJE – GRAD

– Poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku

– PRAVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

6.JAVNA NABAVKA – DRUGO AŽURIRANJE LISTE KANDIDATA- TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKTA U GRADU PROKUPLJU 

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o II ažuriranju liste kandidata

Obaveštenje o drugom ažuriranju liste kandidata

5. JAVNA NABAVKA – ODRŽAVANJE SVETLOSNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U PROKUPLJU

– Poziv

-Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

-Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje

– Izmena konkursne dokumentacije

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE ASFALTNIH KOLOVOZA GRADSKIH ULICA I LOKALNIH PUTEVA

-Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2. JAVNA NABAVKA – NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Pitanja i odgovori

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

1. Javna nabavka – „Druga faza kvlifikacionog postupka – Tekuće održavanje i popravke makadamskih puteva i ulica, putne infrastrukture i putnih objekta – Sanacija mosta u selu Resinac“

– Javni poziv 

-Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– PLAN JAVNIH NABAVKI SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKOG VEĆA GRADA PROKUPLJA

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

Veličina slova: