Конкурси, обавештења и огласи 2022

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЈП бр.1/22

-Одлука о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођену мера енерге енергетске санације стамбениз објеката на територији града Прокупља ЈП бр.1/22;

-Јавни позив;

-Пријавни формулар (прилог 1);

-Изјава (прилог2);

-Изјава (прилог 3);

-Изјава (образац 2);

НАПОМЕНА: Молимо све кандидате да доставе као посебан документ потписан и оверен ценовни преглед роба и услуга као и рок важења цена за меру за коју конкуришу, уз сву осталу потребну документацију.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

-Јавни позив;

-Захтев;

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

-Јавни оглас;

Други јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана из буџета града Прокупља за 2022. годину

-Јавни позив ( 21.04.2022. године)

-Пријавни обрасци за финансирање невладиних организација и удружења грађана из буџета Града Прокупља.

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМа ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА

– Јавно обавештење

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА  ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА ЛАЗАР 018“ Д.О.О. КРАЉЕВО;

                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ГЛАСАЊУ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Поводом предстојећих избора за народне посланике и председника Републике, расписаних за 03.април 2022. године, Градска изборна комисија града Прокупља обавештава бираче који нису у могућности да гласају на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета, да могу да гласају ван бирачког места, на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обавесте Градску изборну комисију града Прокупља најраније 72 часа пре дана гласања, а најкасније до 11,00 часова на дан гласања, односно бирачки одбор на дан гласања, најкасније до 11 часова.

Градска изборна комисија ће примати обавештења на бр.тел. 0643917104, одговорно лице Тања Ђорђевић.

Бирач приликом обавештења да жели да гласа ван бирачког места даје следеће податке: име и презиме, пребивалиште и адресу, ЈМБГ, контакт телефон и разлог због којег не може да гласа ван бирачког места.

                                                                            ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

– Позив

– Пријава

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Закључак о упућивању на Јавну расправу Нацрта одлуке о буџету Града Прокупља за 2022. годину:

-Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету Града Прокупља за 2022. годину;

 

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

-Јавни позив;

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК ЗАНАРОДНИХ ПОСЛАНИКА

-Јавни позив;

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉАУ 2022. ГОДИНИ

-Решење о расписивању јавног позива;

-Јавни позив;

-Решење о образовању конкурсне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса ну области јавног информисања;

-Решење о расподели средстава по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Прокупља ради остваривања интереса у области јавног информисања;

-Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

-Образац 1а – Буџет пројекта

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  ПРИСТУПНОГ ПУТА ПРОКУПЉЕ-ВОДИЦЕ

-Јавни позив;

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАРА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПРОКУПЉУ

-Јавни позив са припадајућим пријавним обрасцима;(21.01.2022.)

-Записник са отварања пријава на конкурс за финансирање пројеката за пружање услуга социјалне заштине у Граду Прокупљу са мишљењем комисије

-Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА У 2022. ГОДИНИ

-Јавни позив; (21.01.2022.)

-Пријавни образаци за финансирање/суфинансирање цркава и верских заједница из буџета Града Прокупља;

-Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма које реализују цркве и верске заједнице из буџета Града Прокупља у 2022. години;

-Одлука о избору програма цркава и верских заједница које ће се финансирати из буџета Града Прокупља у 2022. години;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

-Јавни позив; (21.01.2022.)

-Пријавни образаци за финансирање невладиних организација и удружења грађања из буџета Града Прокупља;

-Листа вредновања и рангирање пријављених пројеката

– Одлука о избору пројеката невладиних организација и удружења грађана у Граду Прокупљу и расподели средстава