Konkursi, obaveštenja i oglasi 2022

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA JP br.1/22

-Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenu mera energe energetske sanacije stambeniz objekata na teritoriji grada Prokuplja JP br.1/22;

-Javni poziv;

-Prijavni formular (prilog 1);

-Izjava (prilog2);

-Izjava (prilog 3);

-Izjava (obrazac 2);

NAPOMENA: Molimo sve kandidate da dostave kao poseban dokument potpisan i overen cenovni pregled roba i usluga kao i rok važenja cena za meru za koju konkurišu, uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI

-Javni poziv;

-Zahtev;

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

-Javni oglas;

Drugi javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta grada Prokuplja za 2022. godinu

-Javni poziv ( 21.04.2022. godine)

-Prijavni obrasci za finansiranje nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta Grada Prokuplja.

JAVNO OBAVEŠTENJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMa ZA 2023. GODINU, KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA

– Javno obaveštenje

-OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA  IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM OPERATERA LAZAR 018“ D.O.O. KRALJEVO;

                                                          OBAVEŠTENJE  O  GLASANJU VAN BIRAČKOG MESTA

Povodom predstojećih izbora za narodne poslanike i predsednika Republike, raspisanih za 03.april 2022. godine, Gradska izborna komisija grada Prokuplja obaveštava birače koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, da mogu da glasaju van biračkog mesta, na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obaveste Gradsku izbornu komisiju grada Prokuplja najranije 72 časa pre dana glasanja, a najkasnije do 11,00 časova na dan glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja, najkasnije do 11 časova.

Gradska izborna komisija će primati obaveštenja na br.tel. 0643917104, odgovorno lice Tanja Đorđević.

Birač prilikom obaveštenja da želi da glasa van biračkog mesta daje sledeće podatke: ime i prezime, prebivalište i adresu, JMBG, kontakt telefon i razlog zbog kojeg ne može da glasa van biračkog mesta.

                                                                            GRADSKA IZBORNA KOMISIJA

– OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022. GODINI – LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA

– Poziv

– Prijava

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Zaključak o upućivanju na Javnu raspravu Nacrta odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu:

-Nacrt Odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu;

 

POZIV GRAĐANIMA DA PROVERE DA LI SU UPISANI U BIRAČKI SPISAK ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE

-Javni poziv;

POZIV GRAĐANIMA DA PROVERE DA LI SU UPISANI U BIRAČKI SPISAK ZANARODNIH POSLANIKA

-Javni poziv;

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJAU 2022. GODINI

-Rešenje o raspisivanju javnog poziva;

-Javni poziv;

-Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa nu oblasti javnog informisanja;

-Rešenje o raspodeli sredstava po javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Prokuplja radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja;

-Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

-Obrazac 1a – Budžet projekta

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKI PROJEKAT  PRISTUPNOG PUTA PROKUPLJE-VODICE

-Javni poziv;

 

 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA ILI PROJEKARA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PROKUPLJU

-Javni poziv sa pripadajućim prijavnim obrascima;(21.01.2022.)

-Zapisnik sa otvaranja prijava na konkurs za finansiranje projekata za pružanje usluga socijalne zaštine u Gradu Prokuplju sa mišljenjem komisije

-Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

JAVNI  KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA U 2022. GODINI

-Javni poziv; (21.01.2022.)

-Prijavni obrazaci za finansiranje/sufinansiranje crkava i verskih zajednica iz budžeta Grada Prokuplja;

-Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa podnetih na konkursu za sufinansiranje/finansiranje programa koje realizuju crkve i verske zajednice iz budžeta Grada Prokuplja u 2022. godini;

-Odluka o izboru programa crkava i verskih zajednica koje će se finansirati iz budžeta Grada Prokuplja u 2022. godini;

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADA PROKUPLJA ZA 2022. GODINU

-Javni poziv; (21.01.2022.)

-Prijavni obrazaci za finansiranje nevladinih organizacija i udruženja građanja iz budžeta Grada Prokuplja;

-Lista vrednovanja i rangiranje prijavljenih projekata

– Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u Gradu Prokuplju i raspodeli sredstava