Службени лист Града Прокупља 2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.1/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.2/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.3/2021.

 Службени лист Града Прокупља бр.4/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.5/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.6/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.7/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.8/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.9/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.10/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.11/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.12/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.13/2021.

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ГРАДА ПРОКУПЉА(бр.13/2021.) ;

РЕШЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ГРАДА ПРОКУПЉА (бр.13/2021.);

– Службени лист Града Прокупља бр.14/2021.

ПРЕГЛЕД ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА (бр.14/2021);

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Н

А ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ. УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПРОКУПЉА (бр.14/2021);  

– Службени лист Града Прокупља бр.15/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр. 16/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.17/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.18/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.19/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.20/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.21/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.22/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.23/2021.

-Службени лист Града Прокупља бр. 24/2021.

-Службени лист Града Прокупља бр 24 -1/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр. 25/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр. 26/2021.

Службени лист Града Прокупља бр. 27/2021.

Закључак (Сл.бр. 27/2021.)

– Службени лист Града Прокупља бр. 28/2021.

 Службени лист Града Прокупља бр. 29/2021.

-О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ (Сл.бр. 29/2021.)

-ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ОГЛАС ЗА НАДМЕТАЊЕ У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ЗА 2021. ГОДИНУ(Сл.бр. 29/2021.)

-САГЛАСНОСТ – РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ (Сл.бр. 29/2021.)

– Службени лист Града Прокупља бр.30/2021.

– Закључак (Сл.бр. 30/2021.)

Службени лист Града Прокупља бр.31/2021.

-О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ГРАДУ ПРОКУПЉЕ бр.31./2021;

-САГЛАСНОСТ бр 31/2021;

– Службени лист Града Прокупља бр. 32/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр. 33/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.34/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.35/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.36/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.37/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.38/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.39/2021.

– Службени лист Града Прокупље бр.40/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.41/2021.

– Службни лист Града Прокупље бр.42/2021.

Измене и допуне програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Прокупље за 2021.годину– Службни лист Град Прокупље бр.42/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.43/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.44/2021.

– Службени лист Града Прокупља бр.45/2021.