Službeni list Grada Prokuplja 2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.1/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.2/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.3/2021.

 Službeni list Grada Prokuplja br.4/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.5/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.6/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.7/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.8/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.9/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.10/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.11/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.12/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.13/2021.

PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA GRADA PROKUPLJA(br.13/2021.) ;

REŠENJE O DONOŠENJU SAGLASNOSTI NA PROCENU RIZIKA OD KATASTROFA GRADA PROKUPLJA (br.13/2021.);

– Službeni list Grada Prokuplja br.14/2021.

PREGLED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA (br.14/2021);

SAGLASNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE N

A PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE. UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA PROKUPLJA (br.14/2021);  

– Službeni list Grada Prokuplja br.15/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br. 16/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.17/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.18/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.19/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.20/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.21/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.22/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.23/2021.

-Službeni list Grada Prokuplja br. 24/2021.

-Službeni list Grada Prokuplja br 24 -1/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br. 25/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br. 26/2021.

Službeni list Grada Prokuplja br. 27/2021.

Zaključak (Sl.br. 27/2021.)

– Službeni list Grada Prokuplja br. 28/2021.

 Službeni list Grada Prokuplja br. 29/2021.

-O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U GRADU PROKUPLJE (Sl.br. 29/2021.)

-OBRAZLOŽENJE UZ OGLAS ZA NADMETANJE U PRVOM KRUGU ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO GODIŠNJEM PROGRAMU ZA 2021. GODINU(Sl.br. 29/2021.)

-SAGLASNOST – REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE (Sl.br. 29/2021.)

– Službeni list Grada Prokuplja br.30/2021.

– Zaključak (Sl.br. 30/2021.)

Službeni list Grada Prokuplja br.31/2021.

-O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U GRADU PROKUPLJE br.31./2021;

-SAGLASNOST br 31/2021;

– Službeni list Grada Prokuplja br. 32/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br. 33/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.34/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.35/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.36/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.37/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.38/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.39/2021.

– Službeni list Grada Prokuplje br.40/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.41/2021.

– Službni list Grada Prokuplje br.42/2021.

Izmene i dopune programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Prokuplje za 2021.godinu– Službni list Grad Prokuplje br.42/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.43/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.44/2021.

– Službeni list Grada Prokuplja br.45/2021.