Javne nabavke 2020.

44. JAVNA NABAVKA – “NABAVKA I MONTAŽA OPREME ZA SENZORNU SOBU”

– Poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku

43. JAVNA NABAVKA – NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA KUHINJSKE OPREME ZA CENTRALNU KUHINJU ZA POTREBE PREDŠKOLSKE USTANOVE “NEVEN” U PROKUPLJU

– Javni poziv;

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka;

42. JAVNA NABAVKA – NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DECU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

41. JAVNA NABAVKA – NABAVKA NOVOGODIŠNJE RASVETE 

Poziv za podnošenje ponude; 

– Izveštaj o sprovedenom postupku

40. JAVNA NABAVKA – NABAVKA I POSTAVLJANJE STAMBENIH KONTEJNERA

– Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka;

– TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

39. JAVNA NABAVKA – UNAPREĐENJE DOSTUPNOSTI DOBARA NA BRDU HISARA INSTALIRANJEM JAVNE RASVETE I REKONSTRUKCIJA DELA PUTA DR ALEKSA SAVIĆ PRILAZ RESTORANU I PARKING

– Javni poziv

Obaveštenje

-DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA;

38. JAVNA NABAVKA – POPRAVKA PLOČASTOG PROPUSTA U VELIKOJ PLANI;

-Poziv za podnošenje ponuda;

– Izveštaj o sprovedenom postupku

37. JAVNA NABAVKA – SANACIJA ODRONA PORED LOKALNOG PUTA L 17 BRESNICA – AJDANOVAC

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

36. JAVNA NABAVKA – SANACIJA DEČIJEG IGRALIŠTA I MONTAŽA IGRAČAKA ZA DECU U PARKU GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA NA KP 4142 KO PROKUPLJE GRAD

– Javni poziv

– Odluka o dodeli ugovora

– Zahtev za zaštitu prava MB stovarište

– Zahtev za zaštitu prava Maraton LDN

– Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava o usvajanju zahteva za zaštitu prava

– Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava o odbijanju zahteva za zaštitu prava

– Odluka o izmeni Odluke

35. JAVNA NABAVKA – NABAVKA TEHNIČKIH SREDSTAVA ZA USPORAVANJE SAOBRAĆAJA NA PUTU

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

34. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

33.  JAVNA NABAVKA – ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

32. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GRADSKU UPRAVU GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

– PRVA IZMENA PLANA JN GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA; 

31. JAVNA NABAVKA -USLUGE IZRADE PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ZA VREME IZVOĐENJA PRVE FAZE RADOVA NA INFRASTRUKTURNOM OPREMANJU LOKACIJE PRIVREDNE ZONE HISAR

– Poziv

– Izveštaj

30. JAVNA NABAVKA – ANGAŽOVANJE IZVOĐAČA ZA KONCERT KLASIČNE I NARODNE IZVORNE MUZIKE KOJI ĆE SE ODRŽATI POVODOM ZAVRŠETKA REKONSTRUKCIJE SREDNJOVEKOVNE TVRĐAVE NA BRDU HISAR

– Poziv

29. JAVNA NABAVKA – NABAVKA SOCIJALNE USLUGE – LIČNI PRATILAC DETETA

– Poziv

– Izveštaj

28. JAVNA NABAVKA – NABAVKA LOŽ ULJA ZA GREJNU SEZONU 2020/2021.

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

27. JAVNA NABAVKA – NABAVKA MAJICA, RANČEVA, NARUKVICA I KAČKETA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Poziv

– Izveštaj

26. JAVNA NABAVKA – PROŠIRENJE POLJA ULIČNE RASVETE NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku

25. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ZASTAVA ZA GRADSKU UPRAVU GRADA PROKUPLJA

 – Poziv

– Izveštaj

24. JAVNA NABAVKA –  NABAVKA TABLET RAČUNARA – PONOVLJENI POSTUPAK

– Poziv

23. JAVNA NABAVKA – TABLET RAČUNARI

– Poziv

22. JAVNA  NABAVKA – “PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE – USLUGA POMOĆ U KUĆI”

-Poziv

-Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-PRETHODNO OBAVEŠTENJE

21. JAVNA NABAVKA – “RADOVI NA TEKUĆEM UREĐENJU PEŠAČKE STAZE NA KAT. PARCELI BR. 1401/1 KO PROKUPLJE GRAD”

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20. JAVNA NABAVKA – ASFALTIRANJE ULICE (NEKATEGORISANOG PUTA) U GORNJOJ STRAŽAVI

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19. JAVNA NABAVKA – “PRUŽANJE USLUGE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU”

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

-Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

– SEDMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

18. JAVNA NABAVKA – “NABAVKA DEČIJIH MAJICA”

– Poziv

– Odluka o dodeli ugovora

17. JAVNA NABAVKA – II FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA, ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

16. JAVNA NABAVKA – “NABAVKA PAKETA SA OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA ZA PENZIONERE ČIJE PENZIJE NE PRELAZE 25.000,00 DINARA NA MESEČNOM NIVOU”

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 2

– Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 3

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

– Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenju ugovora

15. JAVNA NABAVKA – II FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVKE MAKADAMSKIH PUTEVA, ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKTA

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Obaveštenje o produženju roka

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 1

Partija 2

– ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

14. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA ASFALTIRANJU ULICE (NEKATEGORISANOG PUTA) U NOVOJ BOŽURNI

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora 

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– PETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

13. JAVNA NABAVKA – IZRADA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA – ENERGETSKI PASOŠ ZA PET OBJEKATA ZA SOCIJALNO STANOVANJE, MALA GUBA, 4418/2, 4418/3, K.O PROKUPLJE GRAD I 6426/1 K.O PROKUPLJE, U PROKUPLJU

– Poziv

– Odluka o dodeli ugovora

12.JAVNA NABAVKA – USLUGA IZRADE PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA GIMNAZIJA U PROKUPLJU  

-Javni poziv

– Odluka o dodeli ugovora

11. JAVNA NABAVKA – ASFALTIRANJE ULICA U GRADU: RADIVOJA KORAĆA, DARINKE NESTOROVIĆ, VESELINA MASLAŠE, GRAČANIČKA, VIDOJEVAČKA I TAKOVSKA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Izmena konkursne dokumentacije

– Odluka o dodeli ugovora

– ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

10. JAVNA NABAVKA – STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI ZGRADE GIMNAZIJE U PROKUPLJU

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Pitanje i odgovor 1

– Izmena konkursne dokumentacije 1

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Pitanje i odgovor 2

– Pitanje  i odgovor 3

– Pitanje i odgovor br.4

-IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2;

-OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BR.2;

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

-Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke

– Nova odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– Obaveštenje o izmeni ugovora

-TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA 

– DRUGA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

– PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE

9. JAVNA NABAVKA – “PRUŽANJE USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE – LIČNI PRATILAC DETETA”

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o obustavi postupka

– Obavešzenje o obustavi postupka

8. JAVNA NABAVKA – “NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA”

– Poziv

– Konkursna dokumentacija

– Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

7. JAVNA NABAVKA – “NABAVKA AUTO DELOVA ZA ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA”

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6.JAVNA NABAVKA – ODRŽAVANJE SVETLOSNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

5. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Poziv za podnošenje ponuda

– Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE ODRŽAVANJE ASFALTNIH KOLOVOZA GRADSKIH ULICA I LOKALNIH PUTEVA

– Javni poziv

– Konkursna dokumentacija

– Odluka o dodeli ugovora 

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

3. JAVNA NABAVKA – “NABAVKA USLUGE IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI INVESTICIONOG PROJEKTA – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE PRIVREDNE ZONE “HISAR” U PROKUPLJU”

– Poziv

– Odluka o dodeli ugovora

2. JAVNA NABAVKA – SOFTVERSKI MODUL ZA KADROVSKU EVIDENCIJU, INSTALACIJA APLIKACIJE I JEDNODNEVNA OBUKA JN BR. 401-9

– Poziv

– Izveštaj o sprovedenom postupku

1. JAVNA NABAVKA – “NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OBJEKATA OPŠTE BOLNICE “DR ALEKSA SAVIĆ” – MEDICINSKI CENTAR U PROKUPLJU -PRVA FAZA – ENERGETSKA SANACIJA”

– Poziv 

– Odluka o dodeli ugovora

______________________________________________________________________________________________________________________________

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADA PROKUPLJA

PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKOG VEĆA GRADA PROKUPLJA

– PLAN JAVNIH NABAVKI SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA