Javne nabavke 2021.

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI, SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O NABAVKAMA

57. JAVNA NABAVKA – POPRAVKA SEOSKIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA: GORNJA STRAŽAVA, GORNJA TRNAVA, DONJA REČICA, BUMBUREK, DONJE KORDINCE, BULATOVAC, GUBETIN 2, BABOTINAC, RELJINAC, MALA PLANA, KOSTENICA, NOVO SELO, MIKULOVAC

– Javni poziv

-Odluka o dodeli ugovora 

-Obavštenje ododeli ugovora;

56. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI GRADSKIH ULICA U PROKUPLJU: JOVANA DUČIĆA, KRALJA MILANA, STOJANA NOVAKOVIĆA I VIŠNJIČKA

– Javni poziv

– Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o dodeli ugoevora

-DEVETNAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA;

-OSAMNAESTA IZMENA PLANA JAVNIH  NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA;

55. JAVNA NABAVKA – USLUGA IZRADA SOFTVERA ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

– Javni poziv

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

54. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA PROŠIRENJU POLJA ULIČNE RASVETE U SELIMA DONJA KONJUŠA, BABIN POTOK, KONDŽELJ, ĐUROVAC, ZDRAVINJE, GORNJA TOPONICA I BULATOVAC

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

– SEDAMNAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

53. JAVNA NABAVKA – NOVOGODIŠNJA RASVETA U PROKUPLJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Odgovor na pitanje

Izveštaj o sprovedenom postupku

52. JAVNA NABAVKA – KAPITALNO ODRŽAVANJE ULICE DRINSKE I ZORANA RADMILOVIĆA

– Javni poziv

-Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o dodeli ugovora

51. JAVNA NABAVKA – USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI MEDICINSKOG CENTRA U PROKUPLJU I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE TRAFOSTANICE – FAZA II

– Javni poziv

-Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

– Nova Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o dodeli ugovora

– ŠESNAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

50. JAVNA NABAVKA – IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI MEDICINSKOG CENTRA U PROKUPLJU I REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆE TRAFOSTANICE U OKVIRU MEDICINSKOG CENTRA

– Javni poziv

– Zahtev za zaštitu prava Termomont

– Zahtev za zaštitu prava Profesional Medik

– Odgovor na zahtev Termomonta

– Odgovor na zahtev Profesional Medika

– Odluka RK po zahtevu Profesional Medik

– Odluka RK po zahtevu Termomont

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

– Nova Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o dodeli ugovora

– PETNAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

49. JAVNA NABAVKA – KAPITALNO ODRŽAVANJE SEOSKIH ULICA U DONJOJ STRAŽAVI, NOVOM SELU I GUBETINU

– Javni poziv

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o dodeli ugovora

– ČETRNAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

48. JAVNA NABAVKA – NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv;

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

47.JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE ZIMSKOG ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA U 2021/2022. GODINI

-Javni poziv;

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– TRINAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

46.JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE IZRADE AKATA O PROCENI RIZIKA 

-Javni poziv;

-Izveštaj o sprovedenom postupku;

45.JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJE

-Javni poziv;

44. JAVNA NABAVKA – NABAVKA NAMEŠTAJA ZA OPREMANJE KABINETA ZA KROJENJE I ŠIVENJE ZA POTREBE TEHNIČKE ŠKOLE “15. MAJ” U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

43. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA UREĐENJU KABINETA ZA KROJENJE I ŠIVENJE ZA POTREBE TEHNIČKE ŠKOLE “15. MAJ” U PROKUPLJU

– Javni poziv

Obaveštenje o zaključenju ugovora

42. JAVNA NABAVKA – LOŽ ULJE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA ZA 2021-2022. GODINU

– Javni poziv

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– DVANAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

)41. JAVNA NABAVKA – IZRADA NOSEĆE KONSTRUKCIJE ZA POSTAVLJANJE MOBILIJARA I SANACIJA OGRADE DEČIJEG IGRALIŠTA ZA OBJEKAT “RADOST” U ULICI JADRANSKA, NA KATASTARSKOJ PARCELI 2262 KO PROKUPLJE GRAD

– Javni poziv

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o dodeli ugovora

– JEDANAESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

40. JAVNA NABAVKA – LIČNI PRATILAC DETETA

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

39. JAVNA NABAVKA – USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o oceni ponuda

38. JAVNA NABAVKA – NABAVKA NAMEŠTAJA ZA GIMNAZIJU U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Odluka o dodeli ugovora

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– DESETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

37. JAVNA NABAVKA – POPRAVKA PLOČASTOG PROPUSTA U SELU DONJA BRESNICA I DONJA TRNAVA (SLANIŠTE)

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

36. JAVNA NABAVKA – NABAVKA OPREME I RADOVI NA UREĐENJU PROSTORIJE ZA OBUKU KROJAČA MODELARA TEHNIČKE ŠKOLE “15. MAJ” U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Odluka o obustavi 3. partije

– Obaveštenje o dodeli ugovora za partije 1 i 4

– Obaveštenje o obustavi postupka za partije 2 i 3

35. JAVNA NABAVKA – SOCIJALNE USLUGE – USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o oceni ponuda

– DEVETA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

– OSMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

34. JAVNA NABAVKA – IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE I PARKINGA KOD STAMBENE ZGRADE NA K.P.1810/10 KO PROKUPLJE GRAD

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

33. JAVNA NABAVKA – IZGRADNJA IGRALIŠTA ZA DECU “SREĆNA DOLINA” NA KP 1390/57 KO PROKUPLJE GRAD I “ŠKOLICA” NA KP 1704/1 KO PROKUPLJE GRAD

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

SEDMA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

32. JAVNA NABAVKA –  IZVOĐENJE RADOVA NA POPRAVCI PUTA U DONJOJ JOŠANICI (KO ZDRAVINJE) I GORNJEM KORDINCU

– Javni poziv

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31. JAVNA NABAVKA – SANACIJA ULICE “MILOŠA OBILIĆA”

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

– ŠESTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

30. JAVNA NABAVKA – NABAVKA KONSULTANSKIH USLUGA ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA REALIZACIJU PROJEKTA JPP/KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI PARKING MESTA, ČISTOĆA GRADA, GRADSKE TRŽNICE I GRADSKO ZELENILO

– Javni poziv

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.JAVNA NABAVKA- NABAVKA OBAVEZNIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

-Javni poziv

Obaveštenje o dodeli ugovora

28. JAVNA NABAVKA – NABAVKA SETOVA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA

-Poziv za podnošenje ponuda 

– Izveštaj o sprovedenom postupku

-Peta izmena Plana javnih nabavki Gradske uprave Grada Prokuplja

27. JAVNA NABAVKA – NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OBJEKTA OPŠTE BOLNICE “DR ALEKSA SAVIĆ” – MEDICINSKI CENTAR U PROKUPLJU – DRUGA FAZA

– Prethodno informativno obaveštenje

26. JAVNA NABAVKA – IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA I USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ZA VREME IZVOĐENJA DRUGE FAZE RADOVA NA INFRASTRUKTURNOM OPREMANJU LOKACIJE PRIVREDNE ZONE “HISAR” U PROKUPLJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj

25. JAVNA NABAVKA – RADOVI NA  REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OBJEKTA OPŠTE BOLNICE “DR ALEKSA SAVIĆ” – MEDICINSKI CENTAR U PROKUPLJU – DRUGA FAZA, OTVORENI POSTUPAK

– Prethodno informativno obaveštenje

24. JAVNA NABAVKA – PONOVLJENI POSTUPAK POPRAVKA TROTOARA NA KP BROJ 1374/1 KO PROKUPLJE GRAD ULICA VELJKA VLAHOVIĆA I 3. AVGUST U PROKUPLJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

23. JAVNA NABAVKA – UNAPREĐENJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH DOBARA NA BRDU HISAR REKONSTRUKCIJOM PUTA ALEKSE SAVIĆ

– Javni poziv

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22. JAVNA NABAVKA – NABAVKA PARKOVSKE OPREME I MOBILIJARA OBRAZOVNIH USTANOVA U PROKUPLJU

– Javni poziv

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

– ČETVRTA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

21. JAVNA NABAVKA – POPRAVKA TROTOARA NA KP BR. 1374/1 KO PROKUPLJE GRAD ULICA VELJKA VLAHOVIĆA I 3. AVGUST U PROKUPLJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

– TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

20. JAVNA NABAVKA – PRUŽANJE USLUGE DNEVNOG BORAVKA ZA DECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Obaveštenje o obustavi postupka

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o oceni ponuda

19. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GRADSKU UPRAVU GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18. JAVNA NABAVKA – PONOVLJENI POSTUPAK NABAVKE I UGRADNJE AUTOMATSKIH PARKING RAMPI ZA SLUŽBENE ULAZE U BID ZONE U JUG BOGDANOVOJ ULICI

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

17. JAVNA NABAVKA – USLUGA ČIŠĆENJA I ODNOŠENJA ANIMALNOG OTPADA I SANITARNE USLUGE, DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA PROSTORIJA

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

16. JAVNA NABAVKA- NABAVKA AUTO DELOVA ZA ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

15. JAVNA NABAVKA – ODRŽAVANJE SEMAFORA U PROKUPLJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

14. JAVNA NABAVKA – MONITORING KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Poziv za podnošenje ponuda

– Izveštaj o sprovedenom postupku

– Izmena izveštaja o sprovedenom postupku

13. JAVNA NABAVKA – UGRADNJA AUTOMATSKIH PARKING RAMPI ZA SLUŽBENE ULAZE U BID ZONE U ULICI JUG BOGDANOVOJ U PROKUPLJU

– Poziv za podnošenje ponuda

– Pitanje i odgovor

– Izveštaj o sprovedenom postupku

– Izmena izveštaja o sprovedenom postupku

12. JAVNA NABAVKA – NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

– Javni poziv

– Obaveštenje o dodeli ugovora

11. JAVNA NABAVKA – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE GRADSKIH I SEOSKIH ULICA MAKADAMSKIH PUTEVA I ULICA, PUTNE INFRASTRUKTURE I PUTNIH OBJEKATA, KRPLJENJE UDARNIH RUPA I NASIPANJE PUTEVA

-Poziv za podnošenje ponude;

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – sistema dinamičke nabavke

– Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma 2

– Obaveštenje o ugovorima zaključenim na osnovu Okvirnog sporazuma za II kvartal 2021. godine

– Obaveštenje o ugovorima zaključenim na osnovu Okvirnog sporazuma za III kvartal 2021. godine

– PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA

10. JAVNA NABAVKA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA

– Poziv za podnošenje ponude;

– Obaveštenje o dodeli ugovora

9.JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA PROKUPLJA ZA 2020 GODINU 

– Poziv za podnošenje ponude;

-Izveštaj o sprovedenom postupku;

8. JAVNA NABAVKA –  NABAVKA USLUGE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA ZGRADE GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA -ADAPTACIJA TOALETA I UKIDANJE PREPREKA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

-Poziv za podnošenje ponude;

-Izveštaj o sprovedenom postupku;

7. JAVNA NABAVKA – NABAVKA I MONTAŽA PARKOVSKOG MOBILIJARA, KLUPE I KANTE 

-Poziv za podnošenje ponude;

-Izveštaj o sprovedenom postupku nabavke;

6.JAVNA NABAVKA – POSTUPAK IZBORA KONCESIONARA-PRIVATNOG PARTNERA KOME SE POVERAVA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI GRADSKOG-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA PO MODELU JAVNO – PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE

-Poziv za podnošenje ponude;

– Zahtev za zaštitu prava

– Obaveštenje o podnetom zahtevu

– Odgovor na zahtev

– Rešenje Republičke komisije

-Ispravka – Obaveštenje o dodatnim ispravkama i izmenama javnog poziva

-Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

– Nova Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

– Obaveštenje o dodeli ugovora

5. JAVNA NABAVKA – NABAVKA  SNIMANJA I EMITOVANJA SKUPŠTINSKOG ZASEDANJA

-Poziv za podnošenje ponuda;

– Izveštaj o sprovedenom postupku

4.JAVNA NABAVKA – NABAVKA TEKUĆEG ODRŽAVANJA BID ZONE U ULICI JUG BOGDANOVOJ 

-Poziv za podnošenje ponude;

-Izveštaj o sprovedenom postupku nabavke;

3. JAVNA NABAVKA – NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA 2021.

-Poziv za podnošenje ponude;

– Obaveštenje o dodeli ugovora

2.JAVNA NABAVKANABAVKA RAČUNARSKE OPREME

-Poziv za podnošenje ponude;

– Obaveštenje o dodeli ugovora

1. JAVNA NABAVKA – PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE – LIČNI PRATILAC DETETA

– Poziv za podnošenje ponuda;

-Izveštaj o sprovedenom postupku;

– Poziv za podnošenje ponuda

– PLAN JAVNIH NABAVKI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA ZA 2021. GODINU;