Službeni list Grada Prokuplja 2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.1/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.2/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.3/2022.

Službeni list Grada Prokuplja br.4/2022.

Službeni list Grada Prokuplja br.5/2022.

Službeni list Grada Prokuplja br. 6/2022. 

– Službeni list Grada Prokuplja br.7/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.8/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.9/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.10/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.11/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.12/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.13/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.14/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.15/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.16/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.17/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.18/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.19/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.20/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.21/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.22/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.23/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.24/2022.

– Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Prokuplje za 2022. godinu (Službeni list br. 24/2022.)

– Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Prokuplja za 2023. godinu (Službeni list br. 24/2022.)

– Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u drzavnoj svojini na teritoriji Grada Prokuplja za 2023. godinu (Službeni list br. 24/2022.)

– Službeni list Grada Prokuplja br.25/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.26/2022

-Službeni list Grada Prokuplja br.27/2022.

-Službeni list Grada Prokuplja br.28/2022.

-Službeni list Grada Prokuplja br.29/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.30/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.31/2022.

– Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprrivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Prokuplje

– Zaključak o cenama

– Službeni list Grada Prokuplja br.32/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.33/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.34/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.35/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.36/2022.

– Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Prokuplju (Sl. list br.36)

– Zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje grada Prokuplje

– Zaključak o cenama

– Službeni list Grada Prokuplja br.37/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.38/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.39/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.40/2022.

Službeni list Grada Prokuplja br.41/2022.

-Izmene i dopune programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnpoog razvoja za grad Prokuplje za 2022. godinuSlužbeni list Grada Prokuplja br.41/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.42/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.43/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.44/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.45/2022

– Službeni list Grada Prokuplja br.46/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.47/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.48/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.49/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.50/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.51/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.52/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.53/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.54/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.55/2022.

 -Službeni list Grada Prokuplja br. 56/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br. 57/2022.

– Službeni list Grada Prokuplja br.58/2022.